Tak for året, der gik!  

Året går på hæld, og vi vil gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere og støtter i 2023.  

2023 har været et år, hvor mange nye virksomheder er blevet en del af vores netværk og støtter vores arbejde for at udbrede skolevirksomhedssamarbejde. Takket være jeres opbakning når vi ud i hele landet, og vi når over 40.000 elever direkte med vores aktiviteter. Ved at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder tænder vi gnisten hos flere børn og unge for de naturvidenskabelige og tekniske fag.  

Vi har fortsat og videreudviklet de stærke indsatser, vi har haft succes med i flere år – med positive evalueringer til følge. Vi har også brugt opmærksomheden om Andreas Mogensens rumfartsmission til at sætte spot på den danske rumindustri og de mange muligheder, den byder på. Og så har vi arbejdet på at styrke vores position som nationalt videnscenter for skole-virksomhedssamarbejde.   

Her får du en kort status på årets aktiviteter.  

Drenge holde reagensglas med grøn væske

Naturfagsmaraton er Danmarks største naturfagskonkurrence 

26.000 5. og 6.-klasseselever fra 56 kommuner deltog i årets Naturfagsmaraton. Selvom Naturfagsmaraton har snart 20 år på bagen, er det et initiativ, der stadig er fuld af liv og nye idéer. I år byggede eleverne blandt andet en kran, upcyclede cykelslanger og udviklede en oversvømmelsesalarm. Opgaverne til næste års Naturfagsmaraton er udsendt, og mere end 23.000 elever er allerede tilmeldte.

Elever og mand med gule hjelme omkring et bord

Science Day for alle  

2023 var året, hvor Science Day tog over efter 10 år med Girls’ Day in Science, hvor vi har sat fokus på manglen på kvinder i STEM. Med Science Day sætter vi et bredere fokus på diversitet og behovet for bred repræsentativitet, når fremtidens teknologier skal udvikles. Knap 5000 elever og 60 virksomheder deltog den 4. oktober, da der blev afholdt Science Day 117 forskellige steder over hele landet. Til arrangementerne mødte elever fra både grundskolen og gymnasier inspirerende rollemodeller, og de prøvede kræfter med hverdagen som STEM-medarbejder gennem praktiske workshops.  

Andreas Mogensen og Hans Majestæt Kronprins Frederik snakker sammen

Et år i rumfartens tegn  

I august blev den danske astronaut Andreas Mogensen opsendt til den Internationale Rumstation, og vi er i Naturvidenskabernes Hus partner i det nationale formidlingsprojekt Rumrejsen, der benytter missionen til at skabe interesse for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge. Vi har særligt fokus på at synliggøre den danske rumindustri og de tusindvis af forskere og teknikere, der er med til at gøre en rummission som Andreas Mogensens Huginn-mission mulig. 

Rumfart er derfor blevet en del af dette skoleårs Naturfagsmaraton, hvor eleverne skal bygge en robotarm, der kan flytte en astronaut på rumvandring. Vi har også udviklet caseforløb med rumvirksomheder til gymnasier. Derudover har vi i samarbejde med bl.a. Dansk Industri og Industriens Uddannelser udviklet en messestand, som var med på ungdomsrumkonferencen på SDU i november og som vil slutte på DM i Skills til april, hvor vi sætter fokus på mulighederne som faglært inden for rumindustrien. 

Store elever sidder på gulvet med en robot

Et hus, der summer af liv 

Fire ud af fem af ugens dage summer det af liv og aktivitet i Naturvidenskabernes Hus. I alt har mere end 6.000 elever været på besøg i løbet af 2023 til praksisnære undervisningsforløb. For eksempel har over 500 indskolingselever besøgt huset til LEGO SPIKE-forløbet Dyrehospitalet, hvor eleverne prøver kræfter med blokprogrammering. I andet forløb, Sundhed og trivsel, har 800 elever fra 7. klasse udviklet tekniske løsninger på problemer, de selv har identificeret på et forudgående besøg på et lokalt plejecenter.  Eleverne har været imponerende idérige og udviklet løsninger på alt fra ensomhed til pilledosering.  

To drenge arbejder med en pumpe fra Grundfos

Inspiration til gymnasierne 

Mere end 1.000 gymnasieelever har samarbejdet med virksomheder i de forløb, som Naturvidenskabernes Hus har faciliteret i 2023. Der er desuden afholdt en række kurser og workshops for lærere om skolevirksomhedssamarbejde i alle fem regioner. Formålet er at opbygge kompetencer og klæde lærerne på til også selv at udvikle og gennemføre samarbejder med virksomheder i undervisningen. I alt 37 gymnasier har deltaget i vores aktiviteter i 2023.  

Skolevirksomhedssamarbejde i grundskolen 

Naturvidenskabernes Hus har lang erfaring med at understøtte stærke samarbejder imellem grundskoler og virksomheder. Det har vi også gjort i 2023, bl.a. i projektet SamSTEM, hvor vi har udviklet lokale skolevirksomhedssamarbejder i samarbejde med kommuner. 10 kommuner har deltaget i projektet, hvor der er udviklet 60 lokale skolevirksomhedssamarbejder.  

Derudover har vi understøttet en række kommuners indsatser for skolevirksomhedssamarbejde. Det har bl.a. været med kompetenceudvikling af lærere eller afholdelse af Kloge Hænder-indsatser, hvor skoler har samarbejdet med virksomheder med faglærte.  

Elever i gule vester bliver overraskede

Tilfredse elever og lærere

Generelt er der tilfredshed med aktiviteterne under Naturvidenskabernes Hus fra både elever og læreres side. 93 % af lærerne oplever, at eleverne har fået mulighed for at lave interessante aktiviteter, 74 % har fået ny inspiration til deres undervisning, og 58 % har fået mere lyst til at samarbejde med virksomheder i undervisningen.  

Hos eleverne har 59 % fået ny viden om jobmuligheder inden for naturvidenskab og teknologi, og 66 % har oplevet, at medarbejdernes engagement har smittet af på dem.  

2024 – det glæder vi os til!  

2024 bliver et år, hvor der blæser nye politiske vinde om folkeskolen. Der er nye tanker om frisættelse og praksisfaglighed, og måske bliver Uddannelse og job en del af skoleskemaet. Vi håber, at de nye vinde kan være løftestang for at hjælpe endnu flere med at skabe stærke og langtidsholdbare samarbejder imellem skoler og virksomheder.  

Vi ønsker i 2024 at styrke vores position som et videnscenter for skolevirksomhedssamarbejde. Vi vil stille vores viden og erfaring til rådighed for endnu flere, og vi vil udvikle os i måden, vi understøtter skoleforvaltninger og undervisere og hjælper dem med at opbygge deres egen kapacitet til opgaven. På den måde skaber vi langsigtet forandring.  

Det glæder vi os meget til at samarbejde med jer om i 2024! 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.  

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt