Håb og handlekraft er i højsædet – når børn landet over løser reelle naturfaglige problemer

Nu får tusindvis af elever fra landets 5. og 6. klasser mulighed for at være kreative og opfinde nye innovative løsninger på virkelighedsnære problemstillinger. Opgaverne til Naturfagsmaraton 2023 er frigivet, så eleverne hen over efteråret kan fordybe sig i opgaverne hjemme på skolen, inden startskuddet går til den landsdækkende konkurrence. I år er to af opgaverne udviklet i samarbejde med BMS og The Ocean Race Stopover Aarhus 2023.

Upcycling, klimasikring, energi og isolering, naturen omkring os og plastik i verdenshavene er bare nogle af de vigtige emner, eleverne skal dyste om at finde de mest kreative løsninger på til landets største naturfagskonkurrence. Opgaveforløbet afsluttes med en konkurrencedag i samtlige deltagende kommuner, hvor lokale skoler demonstrerer deres løsninger for hinanden og kæmper om at vinde trofæet i deres kommune.

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE ER EN VIGTIG INGREDIENS

Naturvidenskabernes Hus, der står bag Naturfagsmaraton, samarbejder med virksomheder og brancher om at skabe en spændende kobling mellem skolens fag og virksomhedernes praksis, der kan inspirere børnene og ikke mindst vise dem nogle af de mange spændende og varierede job- og karrieremuligheder, der venter dem senere i livet.

Når skoler og erhvervsliv arbejder tættere sammen, og når aktuelle emner og problemstillinger inddrages, så får eleverne konkret viden om og erfaring med de tekniske fag, og samtidig får de reel mulighed for at undersøge og udvikle konkrete løsninger. I forløbet udfordres de på gode ideer og kreativitet, men også på deres evne til at kommunikere, planlægge og samarbejde. De parametre bedømmes de også på til konkurrencen, der dog først og fremmest er en sjov og lærerig dag i naturvidenskabens tegn

siger Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

Hvert år er stemningen høj ude i hallerne, og der er stor begejstring og nysgerrighed hos eleverne i arbejdet med opgaverne.

1, 2, 3 – LØFT MED BMS

I år er en af de i alt seks opgaver udviklet i samarbejde med BMS. Her skal eleverne bl.a. undersøge tunge løft af en vindmøllevinge, arbejde med ligevægt og løftestangsprincippet og endelig skal de bygge deres egen minikran. I processen kan de indhente viden fra fysik- og matematiklærere, men det kan også være fra en kranfører, et kranfirma eller en lærling på en byggeplads. Det tilsætter opgaven en ekstra værdi og motivationsfaktor.

Vi håber, at vores bidrag til dette års Naturfagsmaraton kan være med til både at skabe og øge interessen for teknik og naturvidenskab hos de danske skoleelever. Især håber vi, at opgaven med at bygge en kran kan give dem en forståelse for, hvordan de selv kan være med til at løse problemstillinger fra den virkelige verden med viden og færdigheder fra den naturfaglige værktøjskasse

siger Nicklas Prestegaard, afdelingschef for BMS’ ingeniørafdeling

Formålet med Naturfagsmaraton er netop at inspirere, og opgaverne er konstrueret, så de har bredde og netop øger elevernes faglige motivation og bidrager til at gøre undervisningen mere varieret og appellerende for forskellige elever. 

– Når vi som virksomhed kigger ind i krystalkuglen for, hvilken arbejdskraft der er behov for i fremtiden, så ser vi en voksende efterspørgsel på tekniske kompetencer. Vi har brug for, at der kommer flere til, som kan, og som har lyst til at tilegne sig den viden, der kan være med til at løse nogle af samfundets fremtidige udfordringer – såvel som at omsætte dem i praksis

siger Nicklas Prestegaard

THE OCEAN RACE MOD PLAST

Naturvidenskabernes Hus har også samarbejdet med The Ocean Race Stopover Aarhus 2023 om en opgave, hvor eleverne arbejder med vandets kredsløb og ser på, hvordan havet er med til at sørge for, at planetens vejr og temperaturer ikke løber løbsk. De skal også undersøge, hvordan man kan undgå plastik i verdenshavene.

Verden står overfor en række store udfordringer i disse år, eksempelvis med affald og plastik i havene, som kræver handling nu. Det er The Ocean Race med til at sætte fokus på som en superstærk, international platform for formidling af naturvidenskab og behovet for bæredygtige løsninger. Et af vores mål med The Ocean Race Stopover Aarhus er at inspirere både børn og voksne til forandring igennem leg og læring. Derfor er vi glade for at have Naturvidenskabernes Hus med ombord som en stærk samarbejdspartner, der både bruger The Ocean Race som en opgave til Naturfagsmaraton og bidrager med spændende forløb til vores ambitiøse læringsprogram til grundskolen før, under og efter eventen

siger Charlotte Kirk Elkjær, Stopover Director for The Ocean Race Stopover Aarhus 2023.

The Ocean Race, der er verdens længste og hårdeste havkapsejlads, kommer til Aarhus den 29. maj – 8. juni 2023. Her vil der foruden aktiviteter og sejlsport i verdensklasse også være talrige aktiviteter for bl.a. folkeskoler og videregående uddannelser med fokus på fremtidens bæredygtige løsninger på problemerne med forurenede verdenshave. Her deltager Naturvidenskabernes Hus også med aktiviteter.

AT ARBEJDE UNDERSØGENDE MOD FLERE LØSNINGER

Eleverne kan allerede nu forberede sig til nogle spændende og udfordrende konkurrencedage gennem arbejdet med opgaverne, der i høj grad løses ud fra en Engineering Designproces. Det er en anvendelsesorienteret tilgang, hvor eleverne arbejder med at løse konkrete udfordringer ved blandt andet at undersøge, få idéer, planlægge, bygge, afprøve og forbedre. En vigtig pointe er, at der ikke kun findes én rigtig løsning.

Udover at øge elevernes faglige motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi vil vi også gerne bidrage til at stimulere deres opfindsomhed og kompetencer inden for engineering. De bliver klogere på vigtige dagsordener, men oplever også, at de kan gøre noget ved dem. Det er med til at give eleverne håb og handlekraft

siger Maiken Lykke Lolck

Fakta

Om naturfagmaraton 2023

  • Naturfagsmaraton er landets største konkurrence i naturfag og et kreativt og innovativt undervisningsforløb med seks opgaver for 5. og 6. klasse i matematik, håndværk og design og natur/teknologi. Alle elever kan være med i Naturfagsmaraton uanset deres faglige niveau. Opgaverne har en bredde, der gør, at eleverne øger deres faglige motivation og interesse. Opgaverne gør undervisningen mere varieret og appellerende for forskellige elever. 
  • Eleverne vil igen stifte bekendtskab med spændende, danske virksomheder som bl.a. BMS og The Ocean Race stopover, og nogle af de aktuelle problemstillinger, som de arbejder med.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt