Girls’ Day in Science skifter navn

Fra 2023 ændrer Girls’ Day in Science navn til Science Day. Sammen med navneskiftet udvikler konceptet sig også, så alle kan deltage på tværs af køn.

Girls’ Day in Science fejrede 10-års jubilæum i 2022. I de år er der sket meget i debatten om køn, og det er tid til at videreudvikle kampagnen, så den fortsat er i trit med tiden. Derfor skifter Girls’ Day in Science navn til Science Day.

Science Day bliver en dag med fokus på mangfoldighed i de tekniske og naturvidenskabelige fag, og det er stadig nødvendigt at have fokus på blandt andet køn. Der er fortsat store udfordringer med et kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked, og kvinder er underrepræsenterede i mange af de tekniske og naturvidenskabelige professioner.

Samtidig er der flere unge, der ikke identificerer sig med de binære køn. Derfor videreudvikler vi kampagnedagen med et bredere fokus på diversitet, og det betyder blandt andet, at alle kan deltage i Science Day i 2023.

FOKUS PÅ DIVERSITET

Med nyt navn og koncept gør vi vores fokus på køn bredere og retter også blikket mod diversitet inden for blandt andet etnicitet, religion og kultur i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at en høj grad af mangfoldighed blandt kolleger medvirker til social samhørighed, trivsel i teams og økonomisk vækst.

Naturvidenskabernes Hus arbejder for at inspirere flere til en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab. Og her er det vigtigt, at alle unge kan se området som en mulighed for dem selv. Det håber vi at fremme med Science Day.     

– Vi ønsker at bevare alt det, der fungerer godt i det nuværende koncept, så kernen forbliver den samme. Med et bredt fokus på diversitet har vi en stærk og bæredygtig kampagne, som favner alle børn og unge, siger Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).