Palle Damborg

Palle Damborg

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

 • Formand, Fremstillingsindustrien

Tidligere stillinger

 • CEO and owner Jysk Display A/S
 • Adm. direktør Blika A/S
 • President and CEO Unimerco Inc.
 • Adm. direktør Lodam A/S
 • Senior VP TDC A/S

Uddannelse

 • MBA
 • HD-A

Kompetencer

 • Erhvervspolitisk aktiv gennem bestyrelsesarbejde og en række yderlige tillidsposter, hvoraf de fleste er med fokus på erhvervsuddannelser og STEM

Bestyrelsesposter

 • DI’s hovedbestyrelse
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Mercantec (formand)
 • Fremstillingsindustrien (formand)
 • Ejer af fem erhvervsvirksomheder i Jylland (formand/medlem i alle selskaber)

Køn

M

Fødselsår

1959

Udpeget senest

2021

Udpeget af

Erhvervspræsidiet for Tektanken

Indtrådt

2019

Valgperiode udløber

2023

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).