Harald Mikkelsen

Harald Mikkelsen

Bestyrelsesformand

Nuværende stilling

 • Rektor, VIA University College

Tidligere stillinger

 • Rektor CVU Midt-Vest
 • Forskningschef Danmarks Jordbrugsforskning

Uddannelse

 • Cand. scient. i geologi
 • Ph.d.

Kompetencer

 • Ledelseserfaring gennem 20 år på øverste niveau i en stor organisation
 • Forskerbaggrund

Bestyrelsesposter

 • Conterra ApS
 • Herning Gymnasium
 • Unesco Geopark Vestjylland
 • Viborg Gymnasium

Køn

M

Fødselsår

1957

Udpeget senest

2020

Udpeget af

VIA University College

Indtrådt

2005

Valgperiode udløber

2022

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).