Liva Rønn-Petersen

Liva Rønn-Petersen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

  • Konstitueret udviklingsdirektør, Danmarks Tekniske Museum

Tidligere stillinger

  • Partnerskabschef, Astra
  • Eventchef, Astra
  • Projektkonsulent, Energistyrelsen

Uddannelse

  • Cand. mag. i Kommunikation og Biologi
  • Diplomuddannelse i Ledelse

Kompetencer

  • 15 års erfaring med langsigtede strategiske STEM-indsatser
  • Stor erfaring med ledelse, fundraising og kommunikation

Bestyrelsesposter

  • ADBC
  • Con3bute

Køn

F

Fødselsår

1979

Udpeget senest

2021

Udpeget af

De udpegende organisationer i fællesskab

Indtrådt

2021

Valgperiode udløber

2023

Kontakt

Kontakt