Liva Rønn-Petersen

Liva Rønn-Petersen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

  • Projektchef, Det nye Danmarks Tekniske Museum

Tidligere stillinger

  • Partnerskabschef, Astra
  • Eventchef, Astra
  • Projektkonsulent, Energistyrelsen

Uddannelse

  • Cand. mag. i Kommunikation og Biologi
  • Diplomuddannelse i Ledelse

Kompetencer

  • 15 års erfaring med langsigtede strategiske STEM- indsatser
  • Stor erfaring med ledelse, fundraising og kommunikation

Bestyrelsesposter

  • ADBC
  • Con3bute

Køn

F

Fødselsår

1979

Udpeget senest

2021

Udpeget af

De udpegende organisationer i fællesskab

Indtrådt

2021

Valgperiode udløber

2023

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).