mette

Mette Bisp Jensen

Bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling

  • Projektleder og udviklingskonsulent Naturvidenskabernes Hus

Tidligere stillinger

  • Folkeskolelærer
  • Naturvejleder
  • Underviser på Læreruddannelsen

Uddannelse

  • Folkeskolelærer
  • Diplom i Naturfagenes didaktik

Køn

F

Fødselsår

1971

Udpeget senest

2022

Udpeget af

Medarbejdere i Naturvidenskabernes Hus

Indtrådt

2022

Valgperiode udløber

2024

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).