Virksomheder i samarbejde med skoler – geografi, brancher og størrelse

Hvad kendetegner de virksomheder, der indgår i samarbejde med grundskoler om undervisningsaktiviteter I Danmark? Naturvidenskabernes Hus, Engineer the Future og DA Åben Virksomhed har samlet data om et udsnit af deres samarbejdsvirksomheder og udforsket, hvor i Danmark virksomhederne ligger, hvilke brancher de er tilknyttet, og hvor store de er.
To piger med hjelme og værktøj bygger i træ

Foto: Skoleelever bygger deres egen trækasse til Science Day hos NCC

Det er ikke nyt, at virksomheder og skoler samarbejder, og der har i Danmark været tradition for, at skoler besøger virksomheder og oplever virksomhedernes hverdag og produktion. Men i de seneste år er interessen for samarbejde mellem skoler og virksomheder blevet intensiveret, og både i praksis og politisk er der stor opmærksomhed på samarbejdet, og blikket er blevet rettet mod samarbejdets faglige muligheder.

Hvad kendetegner virksomhederne?

Men hvad kendetegner de virksomheder, der indgår i samarbejde med grundskoler om undervisningsaktiviteter i Danmark? Det er ikke så ligetil at få overblik over. Der findes aktuelt kun begrænset viden om virksomhederne hovedsagelig i form af kvalitative undersøgelser og casestudier. Der findes ikke officielle datakilder på nationalt niveau til at trække kvantitative data i form af oplysninger om skolers samarbejdsaktiviteter med virksomheder.

Ny rapport

Rapporten Virksomheder i samarbejde med skoler sætter spot på virksomheder, der samarbejder med grundskoler om undervisningsaktiviteter for elever. Den spørger til hvor i Danmark virksomhederne ligger, hvilke brancher de er tilknyttet, og hvor store de er. 

Rapporten er en del af forskningsprojektet Organisering af samarbejde mellem grundskoler og erhvervsliv i Danmark, forankret ved Naturvidenskabernes Hus og Copenhagen Business School og støttet af Innovationsfonden. Rapporten er udarbejdet af Mathilde Hjerrild Carlsen, v/ Naturvidenskabernes Hus og CBS, og Jonathan Jagd Hermansen, v/Københavns Professionshøjskole. 

Datamaterialet, der ligger til grund for undersøgelsen, er udviklet i et samarbejde mellem Naturvidenskabernes Hus, Engineer the Future og DA Åben Virksomhed. Rapporten samler data om virksomheder, der har indgået i samarbejdsaktiviteter for grundskoler i 2022 i regi af de tre nationale aktører.

Undersøgelsens viser variation i virksomhedernes geografiske placering, brancher og størrelse. Virksomhedernes størrelse er det af de tre undersøgte områder, hvor der er mest jævn fordeling, og virksomhederne fordeler sig jævnt mellem mikro, små, mellemstore og store virksomheder, om end med færrest mikrovirksomheder. Rapporten viser, at virksomhederne, der indgår i samarbejde, ligger spredt i flere dele af landet i 72 kommuner.

Samtidig viser undersøgelsens også, at der er geografiske områder og brancher, hvor der aktuelt er relativt mere samarbejde. Det forhold kan ikke umiddelbart begrundes geografisk eller demografisk og kan muligvis snarere skyldes en særlig lokal indsats. Det peger i retning af, at lokale indsatser kan have betydning for omfanget af samarbejdet mellem skoler og virksomheder og åbner for spørgsmål om, hvordan lokale indsatser bedst understøtter samarbejdet, og om hvilken form for understøttelse der kan være brug for alt efter virksomhedernes branche og størrelse.

I samarbejde med

Kontakt

Viden

Kontakt

Kontakt