Funky furniture

Funky Furniture er et undervisningsforløb med et virksomhedsbesøg for elever i 7. til 10. klasse, der vil udvikle løsninger på, hvordan vi imødekommer udfordringen med brug-og-smid-væk-kulturen. Eleverne skal undersøge, hvordan materialevalg og design kan være med til at understøtte en bæredygtig produktion.

Vi producerer og forbruger massevis af produkter hver dag. Det stiller møbelvirksomhederne over for vigtige valg: Skal deres møbler følge tendensen og produceres i billige materialer med kort levetid, eller i en kvalitet, der er dyrere, men sikrer en lang holdbarhed?

Undervisningsforløbet består af tre opgaver samt en obligatorisk opgave ‘Undersøg virksomheden’. I kan arbejde med opgaverne enkeltvis eller samlet. Brug f.eks. opgaverne som et undervisningsforløb i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde ‘Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget’.

Besøg en virksomhed i møbelbranchen og giv eleverne inspiration udefra til deres arbejde med opgaverne. Her vil eleverne desuden styrke deres læring og få indsigt i mulighederne for uddannelse og karriere i branchen. Det kræver kun, at eleverne har arbejdet med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og én af de øvrige opgaver. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Verdensmål

Klasse

Fag

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Fællesfaglige fokusområder

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).