Skoler og virksomheder i tæt samarbejde i Egedal Kommune

Siden 2019 har Egedal Kommune og Naturvidenskabernes Hus samarbejdet om at give eleverne en mere motiverende og varieret skoledag og inspirere til mere naturvidenskab. Det er sket gennem praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb i samarbejde med lokale virksomheder.

Når eleverne på folkeskolerne i Egedal Kommune møder ind til en ny skoledag, foregår den ikke nødvendigvis på skolen. Kommunens skoler har nemlig stor succes med at tage elever på mellemtrin og i udskolingen med ud i kommunens lokalsamfund som en vigtig del af undervisningen.

Siden 2019 har Egedal Kommune og Naturvidenskabernes Hus samarbejdet om at forankre skolevirksomhedssamarbejdet i kommunen. Formålet er at øge interessen for de håndværksmæssige og naturvidenskabelige fag og bidrage til, at eleverne oplever en mere varieret og motiverende skoledag.

Det sker blandt andet ved, at skolernes 5. og 6. klasser hvert år deltager i Naturfagsmaraton, og gennem Kloge Hænder får elever i udskolingen inspiration til deres uddannelsesvalg ved at løse praktiske opgaver og møde medarbejdere på lokale arbejdspladser.

Tiltagene er sat i verden i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, hvis rolle er at understøtte kommunens arbejde og hjælpe med at udvikle indsatsområdet med praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde.

Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus har gjort, at flere lokale skoler og virksomheder er kommet tættere på hinanden og nu også laver ting sammen uden hjælp og facilitering fra os eller Naturvidenskabernes Hus.

Heidi Schunck, skolekonsulent i Egedal Kommune

Hun peger på, at samarbejdet har gjort, at flere børn kommer ud i lokale virksomheder, fordi Naturvidenskabernes Hus har hjulpet med at facilitere kontakten mellem skoler og virksomheder. Noget kommunen selv ville have haft svært ved.

Egedal Kommune og Naturvidenskabernes Hus har samarbejdet siden 2019, hvor indsatsen har udviklet sig fra virksomhedssafari, hvor lærere har besøgt lokale virksomheder og udviklet undervisningsforløb til gavn for de ældste elever, til også at inddrage elever fra 5. klasse i Naturfagsmaraton.

Til trods for den gode relation mellem skoler og virksomheder i kommunen understreger Heidi Schunck dog, at forankring af skolevirksomhedssamarbejde er en langstrakt proces, Egedal Kommune endnu ikke er nået i mål med.

Det er stadig ikke masseret helt ind i alle dele af skolen og kommunen. Der er mange aktører involveret og politiske målsætninger, vi skal tage højde for. Og så er der en del oversætningsarbejde på tværs af aktører, hvor vi skal blive ved med at fortælle, hvorfor skolevirksomhedssamarbejdet er vigtigt at prioritere.

Heidi Schunck, skolekonsulent i Egedal Kommune

Chefkonsulent i Naturvidenskabernes Hus peger på, at der ikke findes én løsning, der passer til alle kommuner.

– Vores rolle i Naturvidenskabernes Hus er at understøtte kommunen der, hvor den er lige nu, og sammen finde ud af, hvad der er brug for, når skolevirksomhedssamarbejde og praksisnær undervisning skal udvikles og forankres i kommunen, siger Jannik Tovgaard-Olsen.

I samarbejde med

Koncepter

Dialogmøder

Som kommune kan I få inspiration og vejledning fra Naturvidenskabernes Hus om mulige veje til et succesfuldt skolevirksomhedssamarbejde. Læs mere her.

Læs mere

Kompetence­udvikling

Kompetenceudvikling skaber grundlag for et varigt og udbytterigt samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Kompetenceudvikling løfter den pædagogiske praksis i kommunen.

Læs mere

Viden

Kontakt

Jylland og Fyn
Sjælland

Kontakt

Kontakt