christina

Christina Mikkelsen

Seniorprojektleder

  • Kommuneindsatser og projekter, der fremmer det lokale skolevirksomhedssamarbejde
  • Netværk og videndeling på tværs af kommuner
  • Medlemstilbud til virksomheder

Christina er optaget af, hvordan vi bedst understøtter kommuner i at implementere og udvikle skolevirksomhedssamarbejdet lokalt. Hver kommune er forskellig. Derfor er det værdifuldt at dele viden og erfaringer på tværs af kommuner og være med til at udfordre og inspirere til mere skolevirksomhedssamarbejde lokalt. Christina har de seneste år arbejdet som projektleder for en række udviklingsprojekter inden for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, og har inden da været 15 år i private virksomheder.

Kontakt

Kontakt