Natur, science og udeliv i børnehøjde

Over 60 børn fra dagtilbud i området har i august måned udforsket naturens mysterier på en kreativ og praktisk måde hos Naturvidenskabernes Hus. Spørger man børnene og pædagogerne, er det en succes.

Målet med science-forløbene er at stimulere børnenes interesse for naturvidenskab ved at lade dem undersøge, eksperimentere og skabe gennem legende aktiviteter og i deres eget tempo.

Det var dejligt, at børnene havde mulighed for at angribe opgaven i forskelligt tempo. Nogle havde nemlig brug for lige at stå og tænke lidt, mens andre gerne ville gå i gang med at bygge med det samme.

Ulla Madsen, Bøgeskovens Børnehus i Viborg Kommune

Byg din egen sø 

Hvordan opfører vand sig? Hvad betyder vægten for, om noget kan bevæges eller flyttes? En af undervisningsaktiviteterne giver børnene mulighed for at undersøge, hvordan vand opfører sig, og hvordan vægten af nogle genstande har indflydelse på, hvordan de kan bevæges eller flyttes.

Børnene får udleveret materialer, så de selv kan eksperimentere med at bygge deres egen miniature-sø og små både med motor, der kan sejle på søen. Gennem forløbet kommer mange begreber i spil. Hvornår er noget f.eks. vandret? Står vandet lige højt over hele søen? Og hvad betyder det, at noget er vandtæt? 

Kreativitet og problemløsning får frit spil

Science-forløbene er skræddersyet til at give børnene rum til både at udforske og nysgerrigt undersøge verden omkring dem. Samtidig pirrer de kreativiteten, evnen til problemløsning og rumlig forståelse.

Det var fedt at prøve science af på en nem måde, og så var det spændende, at man som voksen bliver stillet med hænderne bag ryggen, så børnene fik lov til at prøve så meget som muligt helt selv.

Stine Biller, Bøgeskovens Børnehus

Det er vigtigt, at børnene følger deres egne overvejelser og indskydelser, så undervejs må de voksne nøjes med at opmuntre og guide uden at overtage styringen.

Begejstring er kernen 

Det er tydeligt at fornemme interessen hos børnene, og pædagogerne er generelt imponerede over deres engagement og begejstring.

Netop begejstring er et kerneelement i vores arbejde. Derudover har vi fokus på børnenes naturlige måde at være i verden på, når vi udvikler vores science-forløb. Børn er nysgerrige, og de udforsker sig selv og deres omgivelser gennem leg. Netop legen som en eksperimenterende tilgang til verden vil vi gerne stimulere.

Mette Bisp Jensen, seniorprojektleder og udviklingskonsulent i Naturvidenskabernes Hus

For børn og unge i området

Hvert år åbner Naturvidenskabernes Hus dørene for op mod 7.000 børn og unge fra området og giver dem mulighed for at arbejde praksisnært med spændende aktiviteter, der er tilpasset deres behov og udviklingstrin. Der er programmer til børn i dagtilbud, men også elever på alle trin i grundskolen og i gymnasiet har mulighed for at arbejde med undervisningsforløb, der ofte er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt