En mangfoldighed af virksomheder samarbejder med skoler i Danmark

Hvad kendetegner virksomheder, der samarbejder med grundskoler om undervisningsaktiviteter i Danmark? Naturvidenskabernes Hus, Engineer the Future og DA Åben Virksomhed står bag ny rapport.

Det er ikke nyt, at virksomheder og skoler samarbejder. Der har i Danmark været tradition for, at skoler besøger virksomheder og oplever virksomhedernes hverdag og produktion. Men det er ikke så ligetil at få overblik over, hvad der kendetegner virksomhederne. Der findes aktuelt ikke offentlige datakilder på nationalt niveau med kvantitative data i form af oplysninger om skolers samarbejdsaktiviteter med virksomheder.

Ny rapport

Rapporten Virksomheder i samarbejde med skoler sætter spot på virksomheder, der samarbejder med grundskoler om undervisningsaktiviteter for elever. Den spørger til: Hvor i Danmark ligger virksomhederne?  Hvilke brancher er de tilknyttet? Og hvor store er virksomhederne?

Datamaterialet, der ligger til grund for undersøgelsen, samler et udsnit af virksomheder, der har samarbejdet med skoler i regi af de tre nationale koordinerende aktører Naturvidenskabernes Hus, Engineer the Future og DA Åben Virksomhed. Rapporten er en del af forskningsprojektet Organisering af samarbejde mellem grundskoler og erhvervsliv i Danmark, forankret ved Naturvidenskabernes Hus og Copenhagen Business School og støttet af Innovationsfonden.

Også små virksomheder involverer sig i skolen

Man kunne tro, at det især er store virksomheder, der afsætter ressourcer til og involverer sig i samarbejdsaktiviteter med grundskoler. Men virksomhedernes størrelse er det af de tre undersøgte områder, hvor der er mest jævn fordeling, og virksomhederne fordeler sig jævnt mellem mikro, små, mellemstore og store virksomheder.

Mathilde Hjerrild Carlsen, postdoc ved Naturvidenskabernes Hus og CBS

Det er Mathilde Hjerrild Carlsen, postdoc ved Naturvidenskabernes Hus og CBS, som sammen med Jonathan Jagd Hermansen, lektor ved Københavns professionshøjskole, har stået for rapporten. 

Flere brancher

Undersøgelsen viser også, at der er flere brancher repræsenteret iblandt virksomhederne. De fem brancher, der er hyppigst repræsenteret, er Fremstillingsvirksomhed, Engros- og detailhandel, og Bygge- og anlægsvirksomhed, Information og kommunikation samt Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. Inden for de overordnede brancher er der en stor variation af underbrancher.

Lokale indsatser

Virksomhederne ligger desuden spredt i flere dele af landet i 72 kommuner. Dog viser undersøgelsen, at der er geografiske områder, hvor der aktuelt er relativt mere samarbejde. Det forhold kan ikke umiddelbart begrundes demografisk og kan muligvis snarere skyldes en særlig lokal indsats. Det peger i retning af, at lokale forhold og indsatser kan have betydning for omfanget af samarbejdet mellem skoler og virksomheder og åbner for spørgsmål om, hvordan lokale indsatser bedst understøtter samarbejdet, og om hvilken form for understøttelse, der kan være brug for alt efter virksomhedernes branche og størrelse.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt