Den gode aktivitet

Når eleverne besøger jer, skal de deltage i virksomhedsrelaterede eller virkelighedsnære aktiviteter.

Vælg en aktivitet, der passer til formålet og med de muligheder, I har i jeres virksomhed eller organisation. Hav en åben dialog med eleverne undervejs.
Mød dem i øjenhøjde og giv dem én at spejle sig i.
Dialog og inddragelse giver eleverne mulighed for at komme på banen.
Vær opmærksom på at begrænse faglige begreber og svære ord. Eleverne mister hurtigt motivationen, hvis de ikke forstår, hvad I siger.

Workshops

Workshops får eleverne ud på gulvet og gør dem aktive f.eks. ved at skabe nye ideer og aktivere deres viden og erfaringer.

  • Tag udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og temaer med menneskelige og sociale værdier. Det kan f.eks. være bæredygtighed, plastik i havene, teknologi i hverdagen, rumrejse, rent drikkevand, vacciner, boliger til mennesker, sundt indeklima m.m.
  • Lav en kobling mellem teori og praksis med hands-on opgaver. Det kan f.eks. være idégenerering, modellering, udvikling af prototyper, programmering, eksperimenter, dataindsamling og analyse.
  • Husk: Workshops inkluderer ikke lange oplæg og foredrag. Det er eleverne, der er på arbejde under en workshop.

Teknologier

Demonstration af teknologier viser eleverne, hvilke forskellige teknologier I bruger i jeres virksomhed eller organisation, og hvad de kan. Hvilken rolle spiller teknologi hos jer? Løser teknologien opgaver, som I ellers ikke kan løfte? Det kunne f.eks. være:

  • Hvad er en CNC-fræser, og hvad kan den? Hvordan bruger man teknologien, og hvilke fagligheder kræver det? Skal man f.eks. være god til matematik?
  • Vis eksempler på bæredygtige byggetrends og håndværksmæssige redskaber og metoder.

Faglig sparring

Faglig sparring med rollemodeller giver mulighed for, at eleverne får faglige øjne på de opgaver og problemstillinger, de arbejder med på skolen. Eleverne har ordet og stiller spørgsmål, der relaterer sig til de opgaver, de har arbejdet med på skolen. Aftal med læreren, hvilken metode der egner sig bedst til sparring med en specifikke klasse.

  • To elever og en medarbejder sidder sammen. Eleverne præsenterer deres tanker og overvejelser. Medarbejderen giver sparring.
  • To elever interviewer én medarbejder. Resten af klassen fungerer som reflekterende team og tager notater.

Eksempel på workshop

Forslag til aktiviteter og tidsforbrug i en workshop. 

Kontakt

Kontakt