Vær med i Teknologipagten hos Tektanken

I Tektanken samarbejder virksomheder med landets skoler og bidrager til Teknologipagtens intention om at inspirere unge til en fremtid inden for naturvidenskab.

Hos Tektanken kan danske virksomheder samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet og dermed bidrage til Teknologipagtens intentioner om at flere unge skal inspireres til en fremtid med IT, naturvidenskab og teknologi.

Regeringen har netop lanceret Strategi for Danmarks digitale vækst, som Teknologipagten er en del af. Teknologipagten skal få flere unge til at uddanne sig inden for de digitale, naturvidenskabelige og tekniske områder.

Naturvidenskabernes Hus’ udviklingschef Maiken Lykke Lolck byder Teknologipagten velkommen og inviterer samtidig alle danske virksomheder indenfor i skole-virksomhedsnetværket Tektanken, som Naturvidenskabernes Hus står bag:

”Vi er meget glade for regeringens udspil. Som samfund har vi brug for, at alle gode kræfter samarbejder om at flere uddanner sig i naturvidenskabelig og teknologisk retning,” siger hun og kommer samtidig med en invitation:

”Tektanken består i dag af over 100 danske virksomheder, der har besluttet sig for at gøre en forskel. De vil vise de unge alle de mange spændende jobmuligheder, der findes med en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Men vi har brug for langt flere virksomheder for at kunne møde skolernes efterspørgsel,” siger hun.

DET ER NEMT AT VÆRE MED  

Naturvidenskabernes Hus er klar til at hjælpe alle virksomheder, der vil tage ansvar for fremtidens medarbejdere. Og det er nemt at være med for alle virksomheder.

Tektanken faciliterer besøgskoncepter og udvikler virksomhedsrelaterede opgaver, der indgår som en del af et forløb mellem en virksomhed og en uddannelsesinstitution. 

”Vi tager virksomhederne i hånden fra første færd og hjælper dem i gang. Vi har stor erfaring med skolekulturen og virksomhedskulturen, netop derfor er vi gode til at bygge bro mellem de to kulturer,” siger Maiken Lykke Lolck.

Over 100 virksomheder er i dag med i Tektanken. Blandt andre kernevirksomhederne Danfoss, Grundfos, Haldor Topsøe, Microsoft, Novozymes og Coloplast.

JØRGEN MADS CLAUSEN: DANSKE VIRKSOMHEDER HAR ET ANSVAR

Alle kernevirksomhederne er repræsenteret i Tektankens erhvervspræsidium. Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss, er formand for Tektanken. Han opfordrer sine kolleger i dansk erhvervsliv til at tage et ansvar:

”Fra virksomhedernes side kan vi yde et stort og vigtigt bidrag til at inspirere de unge til at vælge de uddannelser, hvor vi har for få medarbejdere. Vi har brug for flere virksomheder, der vil hjælpe os med at løfte ansvaret,” siger han.      

Alle virksomhederne og deres forløb med skoler og uddannelsesinstitutioner ligger på en overskuelig portal på Naturvidenskabernes Hus’ hjemmeside her.

Hent billederne fra toppen ned i stor størrelse

Fra venstre mod højre.

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).