Utætte hjerteklapper

Utætte Hjerteklapper er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, som vil blive klogere på hjertet, og hvordan det fungerer. Eleverne skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan metaller kan indopereres, når der er fejl i hjerteklappen.

Hvert år rammes 55.000 danskere af hjerte- og karsygdomme. For mange betyder det en nedsat livskvalitet, hvor man måske ikke kan passe deres arbejde. Ofte er det hjerteklappen, der er defekt, hvor løsningen kan være at gennemgå en hjerteoperation. En ny hjerteklap kan fremstilles i metal, som kan modstå blodets belastning og holde i mange år.

Undervisningsforløbet Utætte Hjerteklapper består af tre opgaver samt den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’. I kan vælge at arbejde med nogle af opgaverne eller dem alle i et undervisningsforløb. Det kan f.eks. være i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde ‘Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår’.

Optimer elevernes læring ved at besøge en virksomhed undervejs i forløbet. Det vil give eleverne inspiration udefra til arbejdet med deres opgaver, ligesom de vil få indsigt i mulighederne for uddannelse og karriere i branchen. Det kræver kun, at I arbejder med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og én anden opgave. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Klasse

Fag

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Fællesfaglige fokusområder

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).