Smart teknologi

Eleverne skal udvikle løsninger på, hvordan robotter kan løse menneskets opgaver både hurtigere og bedre. De skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan automatisering kan understøtte en effektiv produktion og aflaste ensformigt arbejde.

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, hvor pris ofte afgør, hvilke produkter forbrugerne køber. Produktionsomkostningerne skal holdes nede, og løsningen kan være innovative og fleksible automationsløsninger, der optimerer produktionen.

Undervisningsforløbet Smart Teknologi består af tre opgaver og en obligatorisk opgave ‘Undersøg virksomheden’. I kan arbejde med opgaverne enkeltvis eller i et samlet undervisningsforløb, f.eks. i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde ‘Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Besøg en virksomhed undervejs i forløbet og giv eleverne inspiration udefra til deres arbejde med opgaverne. Her vil eleverne blive klogere på uddannelser og karrieremuligheder i branchen, ligesom det vil optimere deres læring. Forudsætningen for et virksomhedsbesøg er, at I arbejder med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og én anden opgave. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Klasse

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag

Biologi, Uddannelse og job, Fysik/kemi, Teknologiforståelse

Sted

På skolen, Hos en virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Med et forløb til det fællesfaglige fokusområde 'Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår' vil eleverne komme helt tæt på den teknologiske udvikling og arbejde med den betydning, teknologien har for mange områder af vores dagligdag.

Læs mere

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt