Smart teknologi

Smart Teknologi er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, der vil udvikle løsninger på, hvordan robotter kan løse menneskets opgaver både hurtigere og bedre. Eleverne skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan automatisering kan understøtte en effektiv produktion og aflaste ensformigt arbejde.

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, hvor pris ofte afgør, hvilke produkter forbrugerne køber. Produktionsomkostningerne skal holdes nede, og løsningen kan være innovative og fleksible automationsløsninger, der optimerer produktionen.

Undervisningsforløbet Smart Teknologi består af tre opgaver og en obligatorisk opgave ‘Undersøg virksomheden’. I kan arbejde med opgaverne enkeltvis eller i et samlet undervisningsforløb, f.eks. i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde ‘Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Besøg en virksomhed undervejs i forløbet og giv eleverne inspiration udefra til deres arbejde med opgaverne. Her vil eleverne blive klogere på uddannelser og karrieremuligheder i branchen, ligesom det vil optimere deres læring. Forudsætningen for et virksomhedsbesøg er, at I arbejder med den obligatoriske opgave ‘Undersøg virksomheden’ og én anden opgave. Kontakt os, hvis du vil have hjælp til at finde en virksomhed.

Klasse

Fag

Sted

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Fællesfaglige fokusområder

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).