Kom med i laboratoriet

Kom med i laboratoriet i Naturvidenskabernes Hus, hvor eleverne skal prøve kræfter med småforsøg med enzymer.

I vores veludstyrede laboratorie skal vi lave småforsøg med enzymer. Vi skal undersøge, hvorfor vi bruger enzymer i vores vaskepulver. Enzymer kan hjælpe med at opløse pletter på tøjet, så beskidt tøj kan vaskes rent ved kun 20 grader. På den måde sparer vi energi, når vi varmer vandet op.

Eleverne kommer igennem tre workshops:

  • Quiz (kræver, at I har set filmene, der står under forberedelse).
  • Forsøg med at tilsætte enzymer i vaskepulver. Eleverne skal vaske små stykker stof.
  • Formidle forsøgets resultat i video.

Forberedelse

Snak med dine elever om, hvad enzymer er med udgangspunkt i denne lille tekst:

Enzymer er en slags bittesmå hjælpere, der findes i alle levende organismer. Man kan ikke se dem uden et mikroskop, men de findes også inde i dig. Der er for eksempel enzymer i dit spyt, din mave og i din tarm, som hjælper dig med at klippe den mad, du spiser, i bittesmå stykker, så din krop kan optage den.

Enzymer kan også bruges til andre ting end at hjælpe din krop.

Virksomheden Novozymes har arbejdet med enzymer i mange år. De finder enzymerne i naturen i f.eks. svampe og bakterier og sælger dem til andre virksomheder, der bruger dem til alt muligt smart – blandt andet til at forbedre vaskemidler med. Lige som enzymer inde i dig kan hjælpe dig med at klippe maden i bittesmå stykker, kan man sige, at de samme enzymer kan hjælpe med at klippe pletterne på tøjet i små stykker, så de lettere kan vaskes væk.

Se disse videoer med dine elever:

Om enzymer i din fordøjelse:

Om enzymer:

Øv jer evt. i at bruge pipetter. Øv jer i at suge meget præcise mængder op. Prøv med olie, vand, sæbe.

Efterbehandling

Lav evt. jeres film helt færdig og præsenter den for forældre eller en anden klasse.

Formål

Eksempler på de bindende kompetencemål

  • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
  • Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune.
DKK 2.500,- kr. pr. klasse, hvis skolen ligger i en anden kommune.

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).