Flyt vandet – en del af Grønne Sammen

Der er plads til at samarbejde, konstruere og eksperimentere når eleverne med rør, render og pæle skal bygge baner, der kan flytte vand over en vold i vores udeområde.

Der er plads til at samarbejde, konstruere og eksperimentere, når eleverne med rør, render og pæle skal bygge baner, der kan flytte vand over en vold i vores udeområde.
Med udgangspunkt i historien om en landsby, hvor indbyggerne ikke har adgang til rent drikkevand, skal eleverne konstruere en vandforsyning, der ved hjælp af lufttryk kan flytte vandet over et ”bjerg”.
Målgruppen er 3. årgang.

Aktiviteter

Indledningsvis introduceres eleverne til opgaven og materialerne. Dernæst skal de i tomandsgrupper eksperimentere med at flytte vand vha. lufttryk og bygge vandbaner over volden.
Afslutningsvis vises banerne frem på skift.

Forberedelse

Orienter eleverne om dagens program.
Tal med eleverne om dagens emne og de forskellige begreber, der kommer i spil på dagen:

 • Længdemål (cm og m)
 • Vægtenheder (g og kg)
 • Rummål (hvor meget er en liter?)
 • Tyngdekraft
 • Hvad er et rør, og hvad er en rende?
 • Fald – hvornår falder noget?
 • Hvor kommer vand fra?
 • Hvad sker der, hvis vi ikke har adgang til rent drikkevand?

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen, er det en god idé at koble dagens oplevelser i Naturvidenskabernes Hus til et emne i arbejder med eller har arbejdet med på skolen.

Snak f.eks. med eleverne om:

 • Dagens oplevelser og erfaringer
 • Vandspild – både under aktiviteten men også i virkeligheden
 • Behovet for rent drikkevand
 • Drikkevandsforsyningen i Danmark og i andre lande

Eksperimenter:

 • Lad eleverne fremstille kuglebaner, hvor de kan bruge deres erfaringer fra dagen og iagttage de samme forhold, som vandet er påvirket af
 • Lav små forsøg med vands egenskaber og vandets kredsløb

Formål

Gennem leg får eleverne erfaringer med vands egenskaber, tyngdekraft og tryk.

Fra Fælles Mål for natur og teknologi:

 • Eleverne kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger
 • Eleverne kan anvende relateret natur og teknologi til andre kontekster
 • Eleverne kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

Verdensmål

 • Forløbet inddrager FN’s Verdensmål nr. 6 “Rent vand og sanitet”. Fokus er på vand som en ressource, som ikke alle har adgang til og på hvordan udfordringer om manglende vandforsyning kan løses.

Verdensmål

Tilmelding åbner

Udbydes til skoler i Viborg kommune i forbindelse med Grønne Sammen i uge 36 og 37 – tilmelding via KLC

Klasse

3. klasse

Fag

Natur/teknologi

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Grønne Sammen

Er din klasse stærkere end den solenergi, der opsamles på 1 m2 solpaneler?
 Det finder I ud af, når I skal løfte vand om kap med de soldrevne pumper på Grundfos. OBS! Kun for skoler i Viborg Kommune.

Læs mere

Kontakt

Kontakt