Naturfagsmaraton begejstrer elever og understøtter den naturfaglige kultur

Evalueringen af Naturfagsmaraton viser, at Naturfagsmaraton motiverer elever til at deltage i den naturfaglige undervisning.
Tre piger undersøger vægt på model af kran

Naturfagsmaraton har været gennem en dybdegående evaluering foretaget af Naturfagenes Evaluering og Udviklingscenter i perioden 2019-2022. Evalueringen har omfattet forskellige delaktiviter og undersøgelsesområder.

Evalueringen af Naturfagsmaraton viser, at der generelt er stor begejstring for Naturfagsmaraton og at deltagelsen i Naturfagsmaraton er med til at gøre en forskel i forhold til at skabe begejstring for STEM-fagene.

Evalueringen peger blandt andet på:

Naturfagsmaraton styrker skolernes naturfaglige kultur

Naturfagsmaraton understøtter på en lang række punkter opbygningen af lokale naturfaglige kulturer på skolerne og i kommunen. 

  • Lærerne får et kompetenceløft ved at deltage i Naturfagsmaraton, lærerkurset samt gennem de opgaver, der skal løses.
  • Naturfagsmaraton er med til at skabe og vedligeholde netværk af naturfagslærere og/eller – vejledere. 
  • Naturfagsmaraton bidrager til at øge synligheden af naturfagene på skolerne, i lokalsamfundet og politisk. 
  • Der er opbakning til deltagelse i Naturfagsmaraton. Naturfagsmaraton understøtter en grøn linje i kommunerne og bliver anset som anledning til direkte at understøtte den naturfaglige kultur på den enkelte skole.

Naturfagsmaraton motiverer og skaber interesse for STEM-fag

Naturfagsmaraton motiverer eleverne til at deltage og engagere sig i den naturfaglige undervisning gennem opgaverne, arbejdsformen og fællesskabet til konkurrencedagen. 

  • Naturfagsmaraton begejstrer eleverne og udvikler deres kompetencer til problemløsning, samarbejde, vedholdenhed og innovation. 
  • Naturfagsmaraton inspirerer lærerne til at arbejde med åbne opgaver gennem engineering-didaktikken.
  • Naturfagsmaraton lykkes med at udvikle elevernes evne til at tage ansvar for opgaveløsningen.

Læs en kort opsamling af evalueringen

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt