Skole-virksomhedssamarbejde i en tid med COVID-19 og rollemodeller

Naturvidenskabernes Hus afholder netværksmøder med kommunale konsulenter. Det seneste møde blev afholdt tre forskellige steder i landet, og det er der kommet en erfaringsopsamling ud af med fokus på rollemodeller og skolevirksomhedssamarbejder i en tid med COVID-19. – Et emne, der stadig er yderst relevant.

Skole-virksomhedssamarbejdet generelt har mødt udfordringer under COVID-19, ligesom det integrerede arbejde med rollemodeller i projekterne, og erfaringer og relevant viden blev drøftet på området og samlet i notatet. 

ET NATIONALT NETVÆRK

Formålet med netværket er dels at etablere stærke bånd og et fremtidigt forum til at debattere relevante emner og udfordringer, dels at samle deltagernes viden og erfaringer på en måde, så det kan omsættes til praksis, og kommer både mødedeltagerne såvel som andre interessenter til gode, som arbejder med skole- virksomhedssamarbejde.

God læselyst!

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt