Skole-virksomhedssamarbejde bliver nu en realitet til glæde for kommunens borgere

Naturvidenskabernes Hus har indgået en samarbejdsaftale med Nyborg Kommune, som skal bidrage til et endnu stærkere skolevirksomhedssamarbejde. Det er godt nyt for både kommunens elever, lærere og virksomheder. Flere kommuner er på vej, og flere kommuner er velkomne.

Med samarbejdsaftalen bliver Nyborg kommune en del af projekt SamSTEM, der bringer skoleelever og virksomheder tættere sammen gennem bl.a. virksomhedsbesøg og praksisorienteret undervisning. Der er særlig fokus på naturvidenskab og teknologi, og Naturvidenskabernes Hus har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 mio. kr. til projektet.

Samarbejdsaftalen, der nu er underskrevet af Lars Kofoed, Skole- og Kulturchef i Nyborg Kommune, og Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus, er dermed et vigtigt led i udbredelsen af SamSTEM til flere kommuner og folkeskoleelever.

Vi vil gerne åbne flere unges øjne for mulighederne med en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro mellem skoler og virksomheder, og udvikle spændende og praksisnært undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden. Vi vil gerne samarbejde med lærerne om at inspirere elever til f.eks. at bruge nye digitale teknologier og give dem lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Nyborg Kommune, fortæller direktør i Naturvidenskabernes Hus

Maiken Lykke Lolck

Hos Nyborg Kommune er de også glade for samarbejdet, som skal bidrage til, at eleverne oplever mere virkelighedsnær undervisning.

Vi ser frem til, at samarbejdet kan bidrage til øget samarbejde med lokale virksomheder, og at lærere afprøver de undervisningsforløb, som er udviklet sammen med Naturvidenskabernes Hus. På den lange bane vil vi gerne åbne elevernes øjne for forskellige jobmuligheder med henblik på at styrke deres uddannelsesvalg

 siger Lars Kofoed, Skole- og Kulturchef i Nyborg Komune

ELEVERNE FÅR ØJNENE OP FOR FLERE UDDANNELSESMULIGHEDER

Naturvidenskabernes Hus ønsker at udvikle lokale undervisningsforløb, som kan bruges af skolerne og samarbejde med virksomheder. Workshops for blandt andet lærere, adgang til færdigt undervisningsmateriale, deltagelse i erfaringsnetværk med andre kommuner med mere bliver også en vigtig del af projektet.

Vi kan være med til at synliggøre de mange muligheder for de unge og samtidig inspirere dem til at se i andre retninger, end de måske hidtil har gjort, siger Christina Mikkelsen, seniorprojektleder i Naturvidenskabernes Hus. Hun tilføjer, at der for virksomhederne også er et potentiale for at rekruttere bl.a. faglært arbejdskraft i fremtiden.

FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT

Nyborg Kommune er også en kommune, der i høj grad efterspørger STEM-kompetencer fra såvel de videregående uddannelser som fra erhvervsuddannelserne. STEM er betegnelsen for natur- og ingeniørvidenskab, teknologi og matematik.

Efterspørgslen på arbejdskraft bliver bare større. Vi vil rigtig gerne sikre, at de unge oplever, at der både er gode karrieremuligheder og jobsikkerhed her, men at de her også kan gøre en meningsfuld forskel i forhold til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid

udtaler Lars Kofoed fra Nyborg Kommune

KONTAKT

  • Christina Mikkelsen, seniorprojekterleder, Naturvidenskabernes Hus
    cm@nvhus.dk
    Tlf. 61 70 10 67
  • Mette Helding Madsen, pæd./adm. konsulent, Skole- og Kulturafdelingen
    mhm@nyborg.dk
    Tlf. 21 57 81 14

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt