Rekordvækst i antal medlemsvirksomheder i Jet-Net.dk

20 nye virksomheder har i efteråret meldt sig ind i landets største netværk for skolevirksomhedssamarbejde, som drives af Naturvidenskabernes Hus.

Faglige samarbejder med grundskoler og gymnasier om at gøre naturfagsundervisningen virkelighedsnær er et redskab for virksomhederne til at sikre sig medarbejdere med naturvidenskabelige/tekniske kompetencer, som der er en fortsat stigende mangel på. 

”Vi har haft rigtigt mange besøg af skoler, men det er det, jeg kalder sodavandsbesøg. Eleverne bliver underholdt et par timer, får en sodavand og tager hjem igen. Vi har altid været tvivlende over for værdien af disse besøg. Derfor har vi indledt samarbejde med HTX i Skanderborg og Viby gennem Jet-Net.dk, fordi det er mere forpligtende – både for os og for skolen. Vi forventer, at eleverne leverer end indsats, og at de lærer noget. Vi tror, det er en af de investeringer, som vil tjene sig allerbedst hjem, fordi vi kan se det store gap mellem dem, der bliver uddannet inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag, og de job, der slås op. Vi tror på, at når vi investerer i det her, så har vi allerede vores kommende medarbejdere helt tæt på vores virksomhed,” siger Michael Stubbe, Vice President, HR, i Kamstrup.

Virksomheden arbejder sammen med Teknisk Gymnasium Skanderborg og Viby. Eleverne får her praktisk indsigt i faget robotteknologi. 

Kamp om medarbejdere

”Vi oplever en stærkt stigende interesse fra både små og mellemstore som store virksomheder for at arbejde sammen med folkeskoler og gymnasier om at gøre naturfagsundervisningen virkelighedsnær. Med den store og fortsat tiltagende kamp om medarbejdere med naturvidenskabelige/tekniske kompetencer har mange virksomheder erkendt, at de selv skal gøre en indsats for at vække og fastholde de unges interesse for fagene både i folkeskolen og gymnasiet og styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne. Gennem samarbejderne får eleverne sat billeder på uddannelses- og jobmuligheder, ligesom lærerne får redskaber til at videreudvikle deres undervisning,” siger direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus, der driver netværket Jet-Net.dk.

Brug for flere til at løfte indsatsen

78 virksomheder arbejder nu sammen med grundskoler og gymnasier gennem Jet-Net.dk. Men der er brug for mange flere, for mange af landets 2300 grundskoler og gymnasier står i kø for at samarbejde med virksomheder. Og flere skoler selv banket forgæves på døren hos virksomheder i håb om at etablere samarbejde.  

”Der er store kulturforskelle mellem skoler og virksomheder. Skolerne kender ikke så meget til virksomhedernes verden, deres virkefelter og ressourceprioritering, mens virksomhederne på den anden side ikke har den store viden om undervisning af skoleelever. Det er i dette krydsfelt, vi hjælper parterne,” fortæller Nanna Seidelin.

Jet-Net.dk rekrutterer virksomhederne, afklarer deres ønsker – fx om det er en folkeskole eller et gymnasium, de gerne vil samarbejde med – og deres ressourcer. Herefter kontakter Jet-Net.dk en relevant skole og lytter også til deres ønsker for at se, om der kan etableres et godt match mellem de to parter. Jet-Net.dk er også med inde over opstarten. Her afklares de faglige muligheder i undervisningen og de praktiske muligheder hos virksomheden, ligesom undervisningsforløbet fastlægges. Undervejs i samarbejdet tilbydes parterne sparring, ligesom der årligt evalueres på samarbejdet. Evalueringen sikrer, at alle får værdi af samarbejdet. Samtidig afdækkes muligheder for udvikling af undervisningsforløbet, som bruges i det følgende års samarbejde.

Alle virksomheder kan være med

”Vi tilbyder forskellige samarbejdspakker – fra de faglige inspirationsbesøg af en dags varighed og helt op til tre års klasseadoption – så alle typer af virksomheder kan være med,” siger Nanna Seidelin.

Og det er alle typer af virksomheder med udvikling og/produktion, der er med. Fra det mindre maskinværksted til globale koncerner som Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast og Microsoft og store virksomheder som TDC Group, den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon og Solar.

Landsdækkende kampagner

Foruden de løbende samarbejder afholder Jet-Net.dk årligt landsdækkende kampagnedage, hvor mange virksomheder åbner deres døre for elever samtidig. Som den netop afholdte Girls’ Day in Science i onsdags den 30. november, hvor 22 virksomheder, tekniske gymnasier og science centre inviterede piger indenfor til at arbejde med naturvidenskabelige/tekniske opgaver og møde kvindelige medarbejdere og studerende. Også her oplever Jet-Net.dk en stigende interesse.

”På de mange tilbagemeldinger, vi har fået allerede nu, har det været en forrygende dag og en øjenåbner for mange piger ift uddannelses- og karrieremuligheder. Sidste år blev Girls’ Day in Science holdt 15 steder og i år 22,” siger direktør Nanna Seidelin.

Hør underviser og elev om deres forventninger til samarbejdet.

Fakta

Mangel på medarbejdere

Tal fra DI og Ingeniørforeningen viser, at der aktuelt er mangel på ca. 4.200 civil- og diplomingeniører og ca. 240 kandidater med en naturvidenskabelig baggrund. Under de nuværende forhold vurderes der i 2025 at mangle over 9.200 civil- og diplomingeniører og ca. 4.100 medarbejdere med en naturvidenskabelig baggrund.

Kilde: Rapport om kvalificeret arbejdskraft, Danmarks Vækstråd, december 2016.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale. DREAM anslår i en analyse for Danmarks Vækstråd, at Danmark allerede i 2025 risikerer at mangle op mod 110.000 personer med de rette kompetencer. Dette er, når der tages højde for underliggende strukturelle tendenser, herunder tendensen til, at den teknologiske udvikling gradvist ventes at øge efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft. Den fremtidige mangel på de rette kompetencer kan i værste fald risikere at koste Danmark 85 mia. kr. i lavere bruttonationalprodukt (BNP), hvis vi ikke sammen formår at tilpasse os den umiddelbare mangelsituation. Kampen om de dygtigste talenter og nøglemedarbejdere intensiveres dag for dag, ikke mindst som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling.

Kilde: Rapport om kvalificeret arbejdskraft, Danmarks Vækstråd, december 2016.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt