Poul Due Jensens Fond og Viborg Kommune bakker op om NVHUS

Med én mio. kr. om året de næste tre år fra Poul Due Jensens Fond og Viborg Kommune vil huset fremover skabe begejstring blandt endnu flere elever.

”Dansk erhvervsliv har behov for, også i fremtiden, at kunne rekruttere medarbejdere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer på alle niveauer; både faglærte, ingeniører og teknikere. For at inspirere flere unge til at vælge disse uddannelser er en tidlig indsats afgørende. Den indsats vil vi gerne bakke op om med fortsat støtte til huset i form af driftsmidler,” siger borgmester Torsten Nielsen, Viborg Kommune, og fortsætter:

”Naturvidenskabernes Hus er med til at sætte Viborg Kommune på Danmarkskortet med deres landsdækkende aktiviteter. Heriblandt netværket for skolevirksomhedssamarbejde, Jet-Net.dk, med mere end 50 medlemsvirksomheder foruden kernevirksomhederne Grundfos, Danfoss, Novozymes, Sweco, Coloplast og Microsoft. Med midler fra A. P. Møller Fonden har huset netop startet samarbejde med tre kommuner, heriblandt Viborg, om opkvalificering af naturfagslærere i samarbejde med erhvervslivet. I alt 10 kommuner skal deltage i dette projekt.”

Af andre landsdækkende aktiviteter kan også nævnes den årlige innovationskonkurrence Naturfagsmaraton, hvor 20.000 elever fra 5. og 6. klassetrin i 42 kommuner, også Viborg, deltog med deres lærere sidste skoleår.

Anvendelsesorienteret undervisning

Naturvidenskabernes Hus, som blev grundlagt i 2009, har gennem de seneste år udviklet undervisningsforløb og -koncepter til naturfagene med særligt fokus på anvendelsesorientering og inddragelse af cases fra virksomheder. Det har blandt andet resulteret i en række tilbud til skoler og gymnasier, som ved besøg i Naturvidenskabernes Hus kan få en spændende og lærerig oplevelse med naturfag, hvor især elevernes opfindsomhed og samarbejdsevner kommer i spil.

”Donationen går til Naturvidenskabernes Hus’ besøg af skoler i huset, der gør det muligt for tusindvis af unge fra folkeskoler og gymnasier at prøve kræfter med naturvidenskab og teknik på nye måder. Husets arbejde med lærere og læringsmetoder inden for naturvidenskab og teknik følger vi tæt; det er i kombination med undervisningen i klasseværelset, at besøg hos Naturvidenskabernes Hus kan skabe resultater. Husets fokus på at få flere unge til at vælge en uddannelse inden for netop de naturvidenskabelige og tekniske fag er samfundsrelevant, idet det er med til at løse den akutte og stadigt voksende mangel på arbejdskraft inden for netop disse fag,” siger direktør for Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig.

Stor efterspørgsel på besøg

”Vi er utroligt glade for, at lokalsamfundet støtter op om vores aktiviteter. Vi skal kunne følge med i samfundsudviklingen, og det kræver midler til drift og udvikling af vores tilbud. Vi har i de seneste par år oplevet en stigende efterspørgsel og en stor stigning i antallet af skoler, der besøger huset og benytter et af de mange naturfaglige undervisningstilbud. Det er en positiv udvikling, som betyder, at langt flere elever får mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret med bl.a. autentiske virksomhedsteknologier. Samtidig inspireres lærerne til selv at afprøve nye undervisningsmetoder og inddrage anvendelsesaspektet i deres daglige undervisning. Målet er, at 8.000 elever, 800 lærere og 200 lærerstuderende besøger huset i 2019,” siger direktør for Naturvidenskabernes Hus Nanna Seidelin.

Mange initiativer

Huset udvikler og driver mange andre projekter som fx Rumrejsen 2015, hvor 15 partnere i Danmark gik sammen i forbindelse med Andreas Mogensens rumrejse til Den Internationale Rumstation og udviklede undervisningsforløb til grundskoler og events med den berømte astronaut.

Flere oplysninger:

Borgmester Torsten Nielsen, Viborg Kommune, 87 87 80 00 / sni@viborg.dk

Direktør Christian Hartvig, Poul Due Jensens Fond, 23 73 26 36 / chartvig@grundfos.com

Direktør Nanna Seidelin, Naturvidenskabernes Hus, 29 41 11 33 / ns@nvhus.dk

Fakta

Om Poul Due Jensens Fond

Poul Due Jensens Fond blev stiftet i 1975 og ejer i dag 88,1% af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S. Medarbejderne ejer 1,3%, og de resterende 10,6% tilhører stifterens familie. 

Fondens primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen. Derudover uddeler Poul Due Jensens Fond årligt midler til vandprojekter i udviklingslande, social ansvarlighed og inklusion i Danmark samt til lærings- og forskningsmiljøer inden for Grundfos’ interesseområder.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt