Nyt forsknings­projekt udforsker virksomheders engagement i skolen

Nyt forskningsprojekt i samarbejde med CBS sætter spot på virksomhedernes involvering i skolen og koordineringen af skolevirksomhedssamarbejde.

Naturvidenskabernes Hus iværksætter i samarbejde med CBS et forskningsprojekt, der sætter spot på virksomhedernes involvering i skolen og koordineringen af skolevirksomhedssamarbejde.

Der findes kun ganske lidt forskning om samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet i Danmark, og forskningen har ikke kunnet følge med de sidste års hurtige udvikling i praksis.

Samarbejde mellem skoler og virksomheder er hastigt stigende, og virksomheder og skoler har siden lovændringen om den åbne skole i 2017 kastet sig ud i en stor mangfoldighed af fælles aktiviteter. Evalueringer peger på mange succesfulde aktiviteter, men også på at kommuner, lærere og virksomheder oplever udfordringer med koordineringen af samarbejdet.

Med et nyt forskningsprojekt, der er støttet af Innovationsfonden, vil Naturvidenskabernes Hus i samarbejde med CBS zoome ind på virksomheders involvering i skolen og på nøglepersoners koordinering af samarbejdet. Naturvidenskabernes Hus har arbejdet med udvikling og understøttelse af skolevirksomhedssamarbejde i en årrække, særligt inden for STEM-fagene.

Vi oplever en stor interesse i at samarbejde fra både skolen og erhvervslivets side. Der opstår lige nu flere nye måder at organisere de fælles aktiviteter på både lokalt omkring den enkelte skole, på kommunalt og nationalt niveau, og det er vigtigt at have forskning, der følger og understøtter udviklingen i praksis
siger Maiken Lykke Lolck, Direktør i Naturvidenskabernes Hus.

VIRKSOMHEDERNE INVOLVERER SIG FORSKELLIGT

Som noget særligt skal projektet skabe indsigt i virksomheders forskelligartede måde at engagere sig i samarbejdet. Det er et område, der også mangler viden om internationalt. Igennem interviews med virksomhedsledere- og medarbejdere kaster projektet lys på virksomheders involvering økonomisk, fagligt og civilsamfundsmæssigt, og derudover vil der blive set på mulige branchespecifikke problemstillinger.

Som nøgleperson og leder, der står for rammesætning og koordinering af samarbejdet i praksis, er det vigtigt at have indblik i virksomhedernes former for engagement, og i hvordan forskellige mulige organiseringer kan understøtte virksomhedernes engagement i samarbejdet, siger ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen, der som erhvervspostdoc i Naturvidenskabernes Hus står for gennemførelsen af projektet.

FORANKRING I KOMMUNERNE

Kommunerne arbejder lige nu med at skabe og forankre kompetencer, der kan koordinere samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Projektets viden formidles til brug for kommuner og skoler og bliver integreret i Naturvidenskabernes Hus’ rådgivning og kompetenceudvikling af blandt andet kommunale medarbejdere om skolevirksomhedssamarbejde.

Projektet gennemføres over de kommende tre år. I projektet indgår deltagere fra Naturvidenskabernes Hus, Institut for Organisering på CBS, Københavns Professionshøjskole, VIA University College, Engineer the Future og Åben Virksomhed. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt