Ny portal bygger bro mellem virksomheder og skoler

Hos Naturvidenskabernes Hus har Tektanken fået en ny portal, der rummer mere end 100 skolevirksomhedssamarbejder landet over. Portalen skaber overblik og åbner op for mange flere samarbejder mellem skoler og virksomheder i fremtiden.

VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE 

Portalen er Tektankens nyeste tiltag, og er skabt ud fra et ønske om at få en rød tråd mellem de mange aktiviteter inden for skolevirksomhedssamarbejde, Tektanken tilbyder.  

Ved at samle alle skolevirksomhedssamarbejder på ét sted giver portalen lærerne et godt overblik over, det læringsmæssige udbytte af de enkelte besøgskoncepter. Derudover får de inspiration til hvordan mange forskellige virksomhedernes arbejdsområder og rollemodeller kan bidrage med autenticitet og perspektiv til undervisningen og en aktuel virkelighed der kan motivere eleverne for naturfagene, mener programchef i Naturvidenskabernes Hus, Jeppe Hust: 

”Tektanken er stedet, hvor uddannelse og erhvervsliv rykker tættere på hinanden i et værdiskabende samarbejde,” siger han og uddyber:  

Virksomhederne er med til at gøre en forskel og sikre fremtidens medarbejdere, når de i samarbejde med Tektanken udvikler aktiviteter til skolerne, som inspirerer og begejstrer børn og unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi og IT f.eks. som faglært eller ingeniør”.

INSPIRATION TIL VIRKSOMHEDERNE 

På Tektankens portal kan virksomhederne se, hvordan andre virksomheder, der minder om dem selv, har valgt at udforme deres samarbejde. Naturvidenskabernes Hus er derfor sikre på, at portalen kan inspirere mange flere virksomheder til at indgå i et skolevirksomhedssamarbejde og på den måde være med til at vise de unge fra lokale skoler, at fremtidens jobs måske kan findes i lokalsamfundet:  

”Det er vores erfaring, at alle virksomheder har noget spændende at bidrage med, og at de ved at samarbejde med skoler kan gøre en reel forskel for de unge – og for deres syn på fremtiden. I Tektanken hjælper vi virksomhederne med at bygge broen og komme den unge generation i møde,” siger Jeppe Hust. 

Ønsker din virksomhed at høre mere om mulighederne for at indgå i et samarbejde med en skole, så tag kontakt til Tektanken@nvhus.dk.

KORT OM PORTALEN

Som lærer kan du på den nye portal filtrere og søge på en specifik kommune eller et niveau og dermed få vist de virksomhedsbesøg, der er tilpasset det enkelte klassetrin. De kan også lade sig inspirere af de mange autentiske opgaver, som virksomhederne stiller eleverne, for at gøre undervisningen endnu mere spændende og virkelighedsnær. Skulle det ske, at du ikke finder et besøgskoncept, der passer til din skole eller undervisning, er du velkommen til at skrive til Tektanken@nvhus.dk med gode ideer.  

Tilmeldingen til de enkelte besøgskoncepter vil inden længe foregå på selve portalen, og samarbejdet bliver derfor mindre tidskrævende og nemmere at overskue for begge parter. Indtil denne funktion er mulig, kan du ved tilmelding af et skole-virksomhedsforløb kontakte Tektanken på ovenstående mail. 

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).