Ny aftale om folkeskolen: Vigtige skridt i den rigtige retning

I går blev der indgået forlig om en kommende aftale om folkeskolen blandt partierne i folkeskoleforligskredsen på Christiansborg. Aftalen indeholder blandt andet planer om at gøre erhvervspraktik obligatorisk for alle elever, ligesom ordningen om juniormesterlære i udskolingen spiller stærkt ind i den dagsorden, Naturvidenskabernes Hus som det nationale center for skolevirksomhedssamarbejde hver dag arbejder for.

Foto: Elever besøger NCC til Science Day 2023

Så blev partierne i forligskredsen om folkeskolen enige om et nyt udspil. Det skete i går, hvor de blandt andet indgik en aftale om, at erhvervspraktik skal udgøre en obligatorisk del af skolegangen i de ældste klassetrin, ligesom ordningen om juniormesterlære for alle udskolingselever på 8. og 9. klassetrin i hele landet bliver en realitet. Det betyder, at de allerede i folkeskolen kan få mulighed for ’et praktisk orienteret forløb tilrettelagt med én til to dage ugentligt på en virksomhed, en erhvervsskole, FGU eller den kommunale ungdomsskole i stedet for at følge folkeskolens almindelige undervisning,’ som der står i aftalen. Det er ifølge Maiken Lykke Lolck, der er direktør i Naturvidenskabernes Hus – det nationale center for skolevirksomhedssamarbejde – nogle vigtige skridt i den rigtige retning. 

Den praksisnære undervisning har i en årrække ikke haft den samme prioritet i folkeskole-regi, som der nu er lagt op til. Vi ved fra vores årelange erfaring med skolevirksomhedssamarbejde og position som videnscenter på området, at det har en afgørende betydning for skoleelevers motivation og valg af uddannelse, at de oplever undervisningen som relevant og at den giver dem indblik i mulighederne med forskellige uddannelser. Og her spiller skolen en afgørende rolle.

Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

– Derfor ser vi det som et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der nu er er indgået en aftale på folkeskoleområdet, hvor praktikken bliver obligatorisk, samtidig med at det bliver muligt for de ældste elever at indgå i et juniormesterlære-forløb. Vi ved, det virker, vi ved, at den praksisnære virkelighed, hvor skolefag bliver omsat til konkrete løsninger i en virksomhed, er noget af det, der kan være med til at åbne de unges øjne for potentialet i en erhvervsfaglig retning, siger hun.

Når ud til omkring 43.000 elever på landsplan

Naturvidenskabernes Hus ligger i Bjerringbro, hvor der hvert år kommer 6.000 elever på besøg for at deltage i naturfaglige forløb. Derudover faciliterer huset en lang række skolevirksomhedssamarbejder og indsatser over hele landet både på folkeskole- og gymnasieniveau, så de samlet set når ud til omkring 43.000 elever på årsplan. 

I forbindelse med indsatser som for eksempel Science Day bliver skoleelever koblet med forskellige virksomheder, hvor de møder en række rollemodeller og arbejder i praktiske workshops. Rollemodellerne kan fx være faglærte, der fortæller om deres – ofte overraskende – uddannelses- og karrierevej. På den måde skabes der gode, inspirerende fortællinger, som unge kan spejle sig i. Derudover har Naturvidenskabernes Hus indgået samarbejdsaftaler med kommuner i store dele af landet med henblik på at facilitere den proces, hvor der bliver bygget bro mellem skoler og virksomheder lokalt. 

Derfor ser vi også den nye folkeskole-aftale som en løftestang for den vigtige indsats, vi arbejder på at bidrage til hver eneste dag og har en stor erfaring med. Men det er også vigtigt, at der fortsat er et fokus på, at skolevirksomhedssamarbejde ikke kun skal indgå som et element i undervisningen i forbindelse med muligheden for juniormesterlære og praktik. Vi bør fortsat arbejde på at integrere skolevirksomhedssamarbejde som en del af den gode, varierede undervisning i en mere praktisk skole for alle. 

Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt