Fra seks til fire opgaver: Naturfagsmaraton bliver skarpere fra næste år 

Når Naturvidenskabernes Hus fra og med næste skoleår drager rundt i hele landet for at afvikle Naturfagsmaraton, vil der være fire opgaver til eleverne i stedet for de sædvanlige seks. Det skal være mere enkelt for lærerne at arbejde Naturfagsmaraton, så det samlet set bliver en bedre oplevelse på selve konkurrencedagen. Derudover skal mængden af materialer, der skal til for at løse opgaverne, nedsættes.

Umiddelbart kunne det godt lyde som om, at Naturfagsmaraton – Danmarks største naturfagskonkurrence for 5. og 6. klasse, der hvert år involverer omkring 23.000 elever på landsplan – bliver sat på skrump. For Naturvidenskabernes Hus – det nationale center for skolevirksomhedssamarbejde, der står bag eventet – reducerer antallet af opgaver fra fire til seks fra og med næste skoleår. Men denne beslutning er ikke truffet for at skrue ned for ambitionerne. Tværtimod.  

Det handler om at gøre deltagelsen i Naturfagsmaraton til en bedre oplevelse for både lærere og elever. Ved at reducere antallet af opgaver vil lærerne få bedre mulighed for at vejlede eleverne i forberedelsen til selve eventdagen. Det er alt andet lige mere overskueligt som lærer at skulle forholde sig til fire i stedet for seks opgaver. Samtidig ser vi det også som en fordel, at der med fire opgaver ikke skal så mange materialer til rundt omkring på de enkelte skoler for at kunne løse opgaverne. På den måde er vores sigte at skabe endnu mere læring, samtidig med at vi holder fast i konceptet, som mange kender det fra de seneste 20 år.

Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

Velkendt koncept – stor tilfredshed 

Og det velkendte koncept bliver der ikke rørt ved. For det virker. Det viser de mange års evalueringer fra både elever og lærere, hvor tilfredsheden med deltagelsen i Naturfagsmaraton gang på gang har vist sig at være stor: For eksempel gav 93% af de deltagende lærere sidste år udtryk for, at de var enten ‘tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ med deltagelsen i Naturfagsmaraton.  

For opgaverne, som eleverne skal forberede forud for deltagelsen i det store naturfagsevent, tager udgangspunkt i virkelige udfordringer. Og flere af dem er udviklet i samarbejde med danske virksomheder. 

Ikke én, men flere løsninger 

Også Mette Bisp Jensen, der er seniorprojektleder og udviklingskonsulent i Naturvidenskabernes Hus, ser frem til, at antallet af opgaver i forbindelse med afviklingen af Naturfagsmaraton fra og med næste år bliver reduceret fra seks til fire.  

Forberedelsen til Naturfagsmaraton vil blive mere enkel for lærerne. Desuden vil der også blive tale om en større fleksibilitet i forhold til gruppedannelse. Små klasser vil stadig kunne dække alle fire opgaver, og store klasser vil kunne opdeles i otte grupper for at holde gruppestørrelsen nede, så alle elever kan være aktive. Og det er et vigtigt formål: At alle elever arbejder med opgaverne, så de også får øjnene op for, at der kan være forskellige bud på løsninger og ikke på én bestemt. For den eneste, rigtige løsning findes ikke. I stedet lægger engineering-didaktikken op til, at fejl ikke som sådan er fejl, men en anledning til at videreudvikle og forbedre ens resultat.

Mette Bisp Jensen, seniorprojektleder og udviklingskonsulent i Naturvidenskabernes Hus

Når Naturvidenskabernes Hus udvikler opgaver til Naturfagsmaraton, bliver de altid testet af de skoler, vi samarbejder med.  

Cirka 23.000 skoleelever i år

Inden vi når frem til sommerferien, vil cirka 23.000 skoleelever fra 5. og 6. klasse over hele landet have deltaget i dette skoleårs Naturfagsmaraton. I år har PPG, som producerer og sælger maling, og TDC NET, som leverer internet og mobilnet, været med til at udvikle to opgaver. Her skal eleverne prøve kræfter med at fremstille deres egen maling, bygge et transportbånd og undersøge deres skolekammeraters internetvaner. Én af de øvrige opgaver handler om rumfart og er udviklet i anledning af Andreas Mogensens mission sammen med ESA og ESERO Danmark. 

Tilmeldingen til næste skoleårs Naturfagsmaraton åbner 3. juni 2024. De fire opgaver vil være klar til brug på naturfagsmaraton.dk fra den 1. august 2024. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt