Mød Naturvidenskabernes Hus på Folkemødet

Naturvidenskabernes Hus engagerer sig i den offentlige debat og deltager igen i år på Folkemødet for at sætte børn, unge, naturvidenskab og teknologi på dagsordenen.

En mere praktisk folkeskole – nu og i fremtiden

Sammen med kernevirksomheden TDC NET arrangerer vi et dialogmøde om, hvordan vi sikrer en mere praktisk folkeskole, der giver vores børn de bedste muligheder for at blive inspireret, lære, udvikle sig og senere træffe et kvalificeret uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. 

Visionerne for en mere praktisk folkeskole bliver diskuteret fredag den 16. juni kl. 10:15 – 11:00 ved TDC NET Talks (G18) af et panel, der består af:

  • Freya Sloth Hansen, Chefkonsulent, Børn, Unge & Folkeskole – KL   
  • Lea Bay Pedersen, hovedbestyrelsesmedlem – Danske Skoleelever   
  • Line Stentoft Andersen, Chef for Lærlingeindsatsen – DI  
  • Maiken Lykke Lolck, Direktør – Naturvidenskabernes Hus   

Mod en fremtid, hvor AI og diversitet går hånd i hånd

Naturvidenskabernes Hus, med direktør Maiken Lykke Lolck i spidsen, deltager også i debatten Mod en fremtid, hvor AI og diversitet går hånd i hånd? Det sker torsdag den 15. juni kl. 16:00 – 17:00 ved TDC NET Talks (G18). 

Her vil debatten udforske, hvordan vi reducerer kønsbias i AI-systemer og skaber en mere retfærdig og inkluderende teknologi. AI’s betydning for vores arbejdsmetoder og informationsstrømme er nemlig uomtvistelig. Men gentagende gange er der påvist kønsbias i AI-løsninger som ChatGPT, f.eks. ved at traditionelle kønsstereotyper reproduceres, når der spørges til, hvilke faggrupper en kvinde med fordel kan søge ind i. Samtidig er der kun knap 20 procent kvinder inden for de såkaldte ’tunge’ tekniske uddannelser, og frafaldet er stort undervejs.

Panelet drøfter, hvordan virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan øge mangfoldighed og inklusion, og hvilke fælles tiltag der skal til for at skabe en mere divers arbejdsstyrke inden for IT og teknologi.

Behov for en ny naturvidenskabsstrategi

Naturvidenskabernes Hus har et stærkt samarbejde med andre aktører, der arbejder for, at flere danske børn og unge fascineres af naturvidenskab og teknologi. Vi er derfor sammen med LIFE Fonden, Astra, Engineer the Future og Videnskabsklubben arrangør af et dialogmøde om behovet for en ny naturvidenskabsstrategi for Danmark. Det sker torsdag den 15. juni kl. 15.15-16.00 ved Techteltet på Stranden (A60).

Her vil debattere, hvorfor der er behov for en ny naturvidenskabsstrategi, og hvad den skal indeholde. Vi inviterer organisationer, uddannelsesfolk og erhvervsliv på scenen for at høre deres forslag til centrale emner i en ny naturvidenskabsstrategi. Mød op og deltag i dialogen, der vil danne grundlag for en række anbefalinger, som vi samler og giver videre til børne- og undervisningsministeren. De vil også blive offentliggjort umiddelbart efter Folkemødet.

Kontakt kommunikationschef Sara Linderoth Bouchet, hvis du er interesseret i at mødes med Naturvidenskabernes Hus på Folkemødet, eller hvis du har input til dialogen om en ny naturvidenskabsstrategi. 

Fakta om den nationale naturvidenskabsstrategi

  • For fem år siden offentliggjorde regeringen en naturvidenskabsstrategi. Siden er der kommet nye teknologier, nye problematikker og nye samfundsagendaer. Vi mener derfor, at Danmark har brug for en ny naturvidenskabsstrategi.
  • En strategi, der kan sætte retning for arbejdet med at fremme naturfag og naturvidenskabelige kompetencer, uddannelser og karrieremuligheder. 
  • En strategi, der kan samle de mange aktører på området om en fælles indsats for at styrke den naturvidenskabelige interesse og dannelse hos alle børn og unge. 
  • En strategi, der kan bidrage til at sikre bæredygtig samfundsvækst i fremtiden. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt