Historisk stor fondsbevilling til Naturvidenskabernes Hus

13,65 millioner kroner i en enkelt bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Det er det største beløb, Naturvidenskabernes Hus til dato har modtaget på én gang. Selvom tilbagemeldingen kom fra fonden for to uger siden, blev den først helt officiel, da donationsbrevet og dermed den officielle bekræftelse på bevillingen landede i huset onsdag. Pengene skal inspirere flere børn og unge til naturvidenskab og teknologi.

Det gode budskab var nået til Naturvidenskabernes Hus allerede for to uger siden, da bestyrelsen for Grundfos’ hovedejer Poul Due Jensens Fond nikkede ja til en bevilling på 13,65 millioner kroner over tre år til husets speciale: praksisnær bæredygtighedsundervisning, som inspirerer børn og unge til at vælge uddannelse og job inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Onsdag kom så den officielle bekræftelse på den store donation fra fonden.

For os er det en milepæl, der binder os og fonden endnu tættere sammen og understreger værdien af vores årelange samarbejde.

Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

– Vi er utrolig glade, taknemmelige og stolte over, at Poul Due Jensens Fond har valgt at støtte os på den måde. Det er første gang i husets snart 15-årige historie, at vi har modtaget så stort et beløb på én gang. For os er det en milepæl, der binder os og fonden endnu tættere sammen og understreger værdien af vores årelange samarbejde, siger Maiken Lykke Lolck, der er direktør i Naturvidenskabernes Hus – det nationale center for skolevirksomhedssamarbejde. 

Innovativt læringsmiljø

Naturvidenskabernes Hus er et innovativt læringsmiljø, der udvikler undervisningsforløb, som tænder børn og unges gnist og interesse i naturvidenskab og teknik. Bevillingen øger muligheden for besøgsaktiviteter i huset. I dag retter aktiviteterne sig primært mod Viborg og Favrskov, men med flere midler vil en national indsats også blive styrket, så endnu flere skoler og virksomheder kan mødes om at opleve, hvordan naturfagene kan bruges i virkeligheden. Desuden vil lærerstuderendes kendskab til praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde få et løft. 

– Vi kommer til at nå ud til endnu flere kommuner og dermed flere børn og unge, der vil få glæde af at stifte bekendtskab med den mangfoldighed af muligheder, som STEM-fagene rummer. Det har også en afgørende betydning for, om vi som land kan nå vores klimamål, da den grønne omstilling ikke kan lykkes uden langt flere faglærte og STEM-kandidater. Derfor kommer projektet ikke kun til at sætte aftryk lokalt, men også nationalt, påpeger Maiken Lykke Lolck.

Når Poul Due Jensens Fond vælger at donere så mange penge til Naturvidenskabernes Hus, handler det om, at fonden har tillid til huset og fortsat gerne vil støtte op om den forskel, det gør for en lang række børn og unge – både her på egnen og rundt omkring i hele landet.

Poul Due Jensen, CEO i Grundfos

Poul Due Jensens Fond, som ejer pumpegiganten Grundfos, var i sin tid en af de bærende kræfter i etableringen af Naturvidenskabernes Hus, og fonden har løbende støttet mange af husets aktiviteter. Poul Due Jensen, CEO i Grundfos og barnebarn af virksomhedens stifter af samme navn, glæder sig over samarbejdet med huset. Han var som bestyrelsesmedlem i fonden selv med til at godkende den store bevilling.

– Når Poul Due Jensens Fond vælger at donere så mange penge til Naturvidenskabernes Hus, handler det om, at fonden har tillid til huset og fortsat gerne vil støtte op om den forskel, det gør for en lang række børn og unge – både her på egnen og rundt omkring i hele landet. På den måde bliver de inspirerede i en naturvidenskabelig eller teknologisk retning. Det er en utrolig vigtig dagsorden, der her bliver løftet, og den indsats vil vi gerne være med til at støtte, siger han. 

Foto: Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus, og Poul Due Jensen, CEO i Grundfos, til fernisering i Naturvidenskabernes Hus den 20. juni 2024

Poul Due Jensen deltog for to uger siden sammen med flere repræsentanter for Poul Due Jensens Fond i en fernisering i Naturvidenskabernes Hus, hvor illustrerede portrætter af rollemodeller inden for de naturvidenskabelige og teknologiske fag – herunder hans egen farfar – blev indviet. 

Fakta

Bevillingen til praksisnær bæredygtighedsundervisning i Naturvidenskabernes Hus løber fra 2025-2027 og vil virke på fire overordnede områder:

  1. Styrke kommunernes indsatser for skolevirksomhedssamarbejde i hele landet
  2. Skabe og formidle ny viden om skolevirksomhedssamarbejde i Danmark
  3. Udbrede praksisnær undervisning lokalt gennem aktiviteter i Naturvidenskabernes Hus
  4. Styrke lærerstuderendes kompetencer i praksisnær undervisning og skolevirksomhedssamarbejde

De overordnede mål for projektet er, at i 2027:

  • har 70 % af naturfagslærere deltaget i et samarbejde med en virksomhed inden for det seneste år
  • har 60 % af alle kommuner en strategi for skolevirksomhedssamarbejde
  • har 50 % af naturfagslærere kompetencer til skolevirksomhedssamarbejde

Målene evalueres gennem national kortlægning af skolevirksomhedssamarbejde. I 2022 blev der i samarbejde med Rambøll gennemført en baseline-kortlægning, der viste at:

  • 42 % af naturfagslærere har deltaget i et samarbejde med en virksomhed inden for det seneste år
  • 30 % af alle kommuner har en strategi for skolevirksomhedssamarbejde, selv om skolevirksomhedssamarbejde blev et lovkrav i 2017
  • 33 % af naturfagslærere har kompetencer til skolevirksomhedssamarbejde

Skolevirksomhedssamarbejde handler, som navnet angiver, om et samarbejde mellem skoler og virksomheder. Det kan for eksempel ske ved, at en skole besøger en virksomhed, så eleverne kan prøve kræfter med forskellige opgaveløsninger. På den måde vil de opleve, hvad fagene på skoleskemaet kan bruges til i praksis. De vil også have mulighed for at møde rollemodeller, det vil sige lærlinge eller STEM-uddannede medarbejdere, der kan fortælle om deres uddannelsesvalg. 

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt