Girls’ Day in Science: Piger skal inspireres via mentorprogram

30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner slår dørene op for omkring 1.400 piger på Jet-Net.dk’s årlige kampagnedag, Girls’ Day in Science.

Girls’ Day in Science giver i år omkring 1.400 piger fra hele landet håndgribelige erfaringer med, hvad det vil sige at arbejde med teknologi og naturvidenskab. Under besøgene på virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner møder pigerne engagerede kvindelige medarbejdere, forskere og studerende, der kan inspirere dem til en naturvidenskabelig fremtid. Men for 10 af pigerne bliver dagen noget særligt.

De får at vide, at de er kommet med i The New York Academy of Sciences’ internationale mentorprogram, ”1000 Girls, 1000 Futures”. At pigerne nu får denne mulighed er en direkte konsekvens af et samarbejde, som Naturvidenskabernes Hus, der står bag Jet-Net.dk, har indgået med The New York Academy of Sciences.

Rollemodeller inspirerer piger

Selvom piger generelt er ligeså dygtige som drenge, når det gælder de naturvidenskabelige fag, så falder interessen markant i løbet af skoleårene. Og kun en mindre del af pigerne vælger senere at uddanne sig inden for de mere tekniske ingeniør- og IT-fag, hvor der er et stort behov for medarbejdere af begge køn.

Ét af redskaberne til at vende tendensen er, at pigerne møder spændende medarbejdere hos virksomhederne, fortæller direktør i Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin:

”Forskning på området peger på, at især kvinder har behov for kvindelige rollemodeller, som de kan identificere sig med for at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Det er derfor, vi afholder Girls’ Day in Science hvert år og derfor, at vi som noget nyt, har valgt at give 10 piger mulighed for at deltage i mentorprogrammet, hvor pigerne netop møder engagerede kvinder inden for naturvidenskab,” siger hun.

De 10 piger har i perioden op til Girls’ Day in Science søgt Jet-Net.dk om en plads i mentorprogrammet.

Landsdækkende Girls’ Day in Science for femte år i træk

Det er femte år i træk, at Jet-Net.dk afholder Girls’ Day in Science. Og siden starten i 2013 er begivenheden kun vokset. I år afholder 20 virksomheder, syv science centre og tre uddannelsesinstitutioner arrangementer for pigerne.

Et af stederne er hos Microsoft Development Center Copenhagen, hvor 60 piger fra 2. og 3.g på Lyngby Gymnasium kommer til at arbejde med en app challenge. Pigerne vil opleve, at IT-udvikling i høj grad er spændende holdarbejde.

”Girls’ Day in Science er en oplagt mulighed for Microsoft til at vise, hvad en IT-virksomhed er, og hvad en softwareingeniør gør. Når pigerne møder rollemodeller i vores kvindelige ingeniører, deltager i rollespil og prøver at skabe noget med teknologi, får de et meget bedre grundlag for at vurdere, om en karriere inden for naturvidenskab er noget for dem. Vi håber, at vi med Girls’ Day in Science kan være med til at få flere piger til at vælge en IT-uddannelse i fremtiden,” siger Charlotte Mark, Managing Director for 
Microsoft Development Center Copenhagen, der er en af Jet-Net.dk’s seks kernevirksomheder.

Mangfoldighed skaber resultater

Hos DONG Energy i Fredericia skal 30 piger fra 2. og 3.g på Vejle Tekniske Gymnasium ud at arbejde med både bioenergi og vindenergi. Kvindelige medarbejdere guider pigerne gennem praktiske øvelser og fortæller om de karrierevalg, der førte til et arbejde hos DONG Energy.

”For os er mangfoldighed i medarbejderstaben vigtig for at skabe innovation, harmoni og bedst mulige resultater. Vi har brug for alle de talenter, vi kan få, så jo større udvalg af dygtige ansøgere jo bedre for os. Derfor inviterer vi igen i år til Girls’ Day in Science for at vise nogle af de spændende tekniske opgaver, man kan arbejde med i vores verden af havmølleparker og kraftværker,” siger Hanne Blume, HR-direktør i DONG Energy.

Interessen fødes i en tidlig alder

Hos Googles danske udviklingsafdeling i Aarhus glæder udviklingschef Kasper Lund sig til at byde pigerne velkommen:

”Teknologi kan løse mange af de udfordringer, vi står over for i dag. For at det også skal gælde i fremtiden, er vi nødt til at inspirere den næste generation af ingeniører og forskere. Denne interesse fødes i en tidlig alder, og det arbejde Jet-Net.dk gør for at inspirere unge til at se en fremtid i STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) er virkelig inspirerende. Vi ønsker som virksomhed at tage del i dette og hjælpe til med at skabe disse muligheder for fremtidens arbejdskraft,” siger han.

Sammen med Googles softwareingeniører skal 30 piger fra Viby Gymnasium i Aarhus løse et velkendt problem med at skaffe sig en dansepartner til Les Lancier inden gallafesten på gymnasiet. Pigerne inviteres til at løse problemet kreativt med matematik og datalogi – og praktisk ved at formulere løsningen som et computerprogram.

Der er i alt 20 danske virksomheder, der har arrangementer til Girls’ Day in Science den 30. august. Ud over Microsoft, DONG Energy og Google åbner blandt andre Hempel, Danish Crown, Orbicon samt Kamstrup dørene for pigerne.

Se den fulde arrangørliste med programmer og beskrivelser på Jet-Net.dk.

http://www.nvhus.dk/jet-netdk/landsdaekkende-kampagnedage/oplysninger-om-arrangoerer-til-girls-day-in-science-2017/

Hent billedet til venstre i stor version.

Billedtekst: Pige kigger interesseret i mikroskop ved sidste års Girls Day in Science.
Fotobyline: Hempel.  

Yderligere kommentarer og oplysninger

Direktør Nanna Seidelin, Naturvidenskabernes Hus, ns@nvhus.dk / 2941 1133.

For cases og kontakt til piger og lærere:
Kommunikationschef Bjørn Kock Lærkedahl, Naturvidenskabernes Hus, bkl@nvhus.dk / 5119 4944.

Charlotte Mark, Managing Director, Microsoft Development Center Copenhagen, via Head of PR, Sara Kolka Sara.Kolka@microsoft.com / 2922 9057.

Senior Press Advisor Jens Nybo Jensen, Media Relations Group Support, DONG Energy, jenyj@dongenergy.dk / 9955 9574.

På vegne af Google: PR-konsulent Louise Wendelboe, louise.wendelbo@gknordic.com / 2844 7756.

Fakta

Om Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning. Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

Fakta

Om programmet ”1000 Girls, 1000 Futures”

Programmet giver pigerne en kvindelig mentor fra udlandet, som enten har afsluttet sit studie, sidder i en forskerstilling eller på anden vis arbejder inden for det naturvidenskabelige eller teknologiske felt. Dermed opstår et fællesskab, som byder på ideudveksling, nye perspektiver og udbygger pigernes netværk i et forløb, der ofte rækker ud over programmets étårige varighed. Foruden den løbende sparring får pigerne træning i kommunikation, networking, ledelse samt nogle tværkulturelle kompetencer, som giver dem et fundament for en senere karriere.

The New York Academy of Sciences er ansvarlig for programmet. Akademiet har med mere end 20.000 medlemmer i 100 lande skabt et globalt community inden for naturvidenskab. Hovedformålet er at udbrede viden og gennem uddannelse af en ny generation af innovatorer inden for STEM-fagene positivt påvirke de globale udfordringer, verden står over for, som fx klimaforandringer, vandmangel og epidemier. I alt 71 piger har deltaget i programmet. Samarbejdet med Jet-Net.dk og The New York Academy of Sciences blev etableret i forbindelse med præsentationen af det danske Girls’ Day in Science program i FN i 2016, hvor direktør for Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin, var inviteret af daværende undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby. 

Læs mere om programmet her.

Fakta

Om Jet-Net.dk

Jet-Net.dk er et landsdækkende skole-virksomhedsnetværk, som gennem spændende samarbejdskoncepter søger at inspirere flere unge til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Foruden de seks kernevirksomheder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 75 virksomheder samt grundskoler og gymnasier. Jet-Net.dk drives af non-profit organisationen Naturvidenskabernes Hus. Jet-Net-dk er støttet af Novo Nordisk Fonden og Fremstillingsindustrien.

Fakta

Om Girls’ Day in Science

Girls’ Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, hvor virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner over hele landet inviterer grundskole- og gymnasiepiger indenfor til at arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Desuden møder pigerne vidt forskellige kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres valg af og karrieremuligheder med en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse. 20 virksomheder, syv science centre og tre uddannelsesinstitutioner skaber rammerne om årets begivenhed.

Se den fulde arrangørliste med programmer og beskrivelser på Jet-Net.dk.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt