Fremstillingsindustrien og Jet-Net.dk indgår aftale

Fremstillingsindustrien og Jet-Net.dk indgår en samarbejdsaftale, som skal løfte tilgangen til de naturvidenskabelige/tekniske uddannelser.

Netværket, som drives af Naturvidenskabernes Hus, tæller 50 virksomheder og endnu flere grundskoler (7.-10. klasse) og gymnasier. Og vækstplanerne er ambitiøse: I 2018 skal mindst 100 virksomheder være med til at gøre undervisningen i de naturvidenskabelige fag inspirerende og autentisk, så flere unge vælger en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse – til gavn for virksomhedernes rekruttering og dermed konkurrenceevne. 

Som led i aftalen bidrager Fremstillingsindustrien til finansieringen af netværket samt til rekruttering af nye virksomheder. 

 Se, hvorfor Grundfos, Hydratech Industries og Hjernø Værtøjsfabrik er med i Jet-Net.dk

NØGLEN TIL SUCCES: MØDER MED VIRKSOMHEDERS MEDARBEJDERE 

– Samarbejdet skal hjælpe de unge til at træffe valg om ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse på baggrund af en god indsigt i, hvilket arbejdsliv en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse kan tilbyde dem. Her er mødet med virksomhederne og ikke mindst med deres medarbejdere en nøglefaktor. Vores medlemsvirksomheder oplever allerede nu, at det er svært at rekruttere medarbejdere som fx ingeniører og faglærte. Prognoser viser, at den tendens forstærkes, hvis vi ikke sætter ind nu med dette tiltag, siger Steen Nielsen, formand for Fremstillingsindustrien, der som en del af DI har mere end 1400 medlemsvirksomheder.

INDSATSEN STARTER I GRUNDSKOLEN

– Indsatsen skal starte allerede i grundskolens udskoling, for her lægges grundlaget for det senere valg af uddannelse. Mange virksomheder har samarbejder med universiteter med henblik på direkte rekruttering af naturvidenskabelige kandidater, men denne praksis ændrer ikke ved tilgangen til uddannelserne. Det løser alene en her-og-nu udfordring for den enkelte virksomhed. Vi skal ned og have fat i vækstlaget. Der er stor efterspørgsel fra skolernes side efter virksomhedssamarbejder overalt i Danmark; så både mindre som store virksomheder i lokalområderne er vigtige for netværkets styrke, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus, som driver Jet-Net.dk.

VÆKSTPLANER

Målet er, at mindst 100 virksomheder deltager i netværket i 2018. Vejen hertil går gennem enkle koncepter for de lokale skolevirksomhedssamarbejder og løbende assistance til virksomhederne fra netværket.

– For mange virksomheder er der flere barrierer i at etablere et gensidigt samarbejde. Det er typisk spørgsmål som ”hvad koster det i tid og ressourcer at arbejde sammen” og ”hvordan rammer vi elevernes niveau”. Gennem Jet-Net.dk får virksomheder og skoler professionel hjælp og enkle koncepter til samarbejdet. Det er afgørende, at vi har ledelsens opbakning til samarbejdet for begge parters vedkommende, siger Nanna Seidelin.

Skole-virksomhedssamarbejderne understøtter kravene i Skolereformen om den åbne skole. Et af kravene til naturfagslærerne i grundskolen er, at de skal perspektivere undervisningen. Her spiller virksomhedssamarbejder en afgørende rolle for formidlingen og elevernes forståelse. Også mange gymnasier har stor interesse i at samarbejde med lokale virksomheder; i Jet-Net.dk står skolerne i kø for at finde samarbejdspartnere.

Fakta

Om Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er den største medlemsforening i DI og repræsenterer ca. 1.400 virksomheder i et fagligt fællesskab med fokus på at fremme virksomhedernes vilkår for produktion i Danmark. I disse år har FFI især fokus på at understøtte aktiviteter, der øger de unges interesse for tekniske fag og lyst til at tage en erhvervsrettet uddannelse.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt