Nordea-fonden støtter Kloge Hænder med 2,5 millioner kroner

Med støtten kan Naturvidenskabernes Hus, der står bag Jet-Net.dk, inspirere endnu flere unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Nordea-fonden støtter Kloge Hænder, der er en indsats under skole-virksomhedsnetværket Jet-Net.dk, med 2,5 millioner kroner i perioden 2018 til 2020. Med støtten kan Naturvidenskabernes Hus, der står bag Jet-Net.dk, inspirere endnu flere unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Bliv faglært! Der findes nemlig en verden af spændende og vellønnede jobmuligheder inden for det faglærte område, og erhvervsskolerne er derfor et attraktivt alternativ til gymnasiet. Det er hovedbudskabet i Jet-Net.dk’s indsats, Kloge Hænder, der skal åbne de unges øje for en faglært fremtid.

De 2,5 millioner kroner fra Nordea-fonden falder på et tørt sted. Der er nemlig brug for flere faglærte. Mange danske virksomheder mangler allerede specialiseret faglært arbejdskraft, og den tendens bliver kun forstærket de kommende år. Derfor gælder det om at introducere de unge til muligheden, pointerer direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus:

”Det er meget vigtigt, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse, men det er svært at vælge en uddannelse eller et fag, man aldrig har hørt om. Derfor arbejder vi målrettet, sammen med en lang række danske virksomheder, på at få de unge til se mulighederne som faglært,” siger hun.

Nordea-fonden støtter initiativer, der får flere til at tage en erhvervsuddannelse.

“Valg af uddannelse er en hjørnesten i de fleste unges liv. Derfor er det vigtigt, at unge og deres forældre også kender til erhvervsuddannelserne og de karrieremuligheder, uddannelserne kan give. Projektet er med til, at flere unge og forældre får øjnene op for erhvervsuddannelsernes mange tilbud. Vi har som samfund brug for mangfoldighed både i uddannelserne og i uddannelsesvalget,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Støtten fra Nordea-fonden betyder flere inspirerede unge

Naturvidenskabernes Hus samarbejder med en lang række danske virksomheder og skoler om at lave spændende skole-virksomhedsforløb, som sætter fokus på behovet for Kloge Hænder. Under skole-virksomhedsforløbene skal de unge arbejde med faglige, virksomhedsrelaterede opgaver, besøge virksomheder, møde interessante faglærte rollemodeller og på den måde stifte bekendtskab med et håndværksfag i et forløb, hvor naturfagsundervisningen bliver anvendelsesorienteret og konkret.

En klar målsætning med Kloge Hænder er, at få flere samarbejder i gang, så langt flere unge bliver inspireret til at vælge en erhvervsuddannelse. En klar målsætning med Kloge Hænder er, at få flere samarbejder i gang, så langt flere unge bliver inspireret til at vælge en erhvervsuddannelse.

”Vi er virkelig glade for støtten. Den er med til at gøre, at vi kan nå vores målsætning om, at der i 2020 er 10.000 danske skoleelever, der deltager i et Kloge Hænder-arrangement,” siger Nanna Seidelin.

I 2017 deltog 630 elever i et Kloge Hænder arrangement.

Forældrene kan være nøglen til de unges uddannelsesvalg

De konkrete aktiviteter i Kloge Hænder tager normalt udgangspunkt i et samarbejde mellem en virksomhed og en eller flere skoler. Men et nyt koncept, som det med støtten nu bliver mulig at sætte i søen, vil fokusere på de unges forældre.

”Vi får nu kræfter til at komme i dialog med en gruppe, der måske er lige så vigtig for de unges valg af uddannelse som de unge selv – nemlig deres forældre,” siger Nanna Seidelin.

Konceptet er ikke færdigudviklet, men vil inddrage forældrene i samspillet mellem de unge, skolen og virksomheden i en form for forældreaften.

Jet-Net.dk, som afholder Kloge Hænder, er også støttet af Novo Nordisk Fonden og Fremstillingsindustrien.

FAKTA: Jet-Net.dk

Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk mellem virksomheder, grundskoler og gymnasier, der er dannet for at stimulere børn og unges forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.

I netværket samarbejder over 100 virksomheder med skoler om at give eleverne praktisk indsigt i og viden om jobmuligheder inden for de naturvidenskabelige/tekniske områder. Samarbejderne hjælper de unge til at træffe et motiveret valg af uddannelse.

Yderligere oplysninger og kommentarer

Naturvidenskabernes Hus

Programchef Jeppe Hust, jh@nvhus.dk / 29700377

Direktør Nanna Seidelin, ns@nvhus.dk / 2941 1133

Kommunikationschef Bjørn Kock Lærkedahl, bkl@nvhus.dk / 5119 4944

Nordea-fonden

Kommunikationschef Tine Wickers, tw@nordeafonden.dk / 2840 8480

Billedet er taget hos virksomheden Mountain Top Industries i oktober 2017 til under et Kloge Hænder-arrangement. 

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).