”En inspirerende øjenåbner”

En inspirerende øjenåbner. Sådan betegner 19-årige Andrea Schwaner sidste års Girls’ Day in Science, der igen i dag løber af stablen. I dag besøger 3200 piger 61 virksomheder, institutioner og uddannelsesinstitutioner over hele landet for at blive inspireret til en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi og IT.

Andrea Schwaner gik sidste år på Tårnby Gymnasium, da hun blev inviteret til at deltage i Girls’ Day in Science. Dengang gik hun i 3.g og var overbevist om, at hun var mest til sprog og samfundsfag, men Girls’ Day in Science hos Netcompany i København fik åbnet hendes øjne for karrierevalg inden for naturvidenskab, teknologi og IT.

Hun havde på forhånd ingen forventninger til dagen, men som matematiklæreren havde overbevist hende om, kunne det jo aldrig skade at tage med til Girls’ Day in Science-arrangementet.

“Min matematiklærer var ret god til at sige ”I mister jo ikke noget ved at møde op. Så finder I måske ud af, at det her ikke er noget for jer, men dermed er I blevet det klogere”. Så min veninde og jeg mødte op hos Netcompany sammen med en række andre gymnasiepiger og blev taget godt imod af en meget inspirerende og sød kvindelig softwareudvikler,” fortæller Andrea Schwaner og fortsætter:

“Hun viste os rundt og redegjorde for, at det jo fortsat primært er mænd, der er ansat inden for softwareudvikling, men at der i høj grad er brug for kvinders kompetencer inden for IT-området. Hun fortalte også, at hun engang heller ikke selv vidste, hvad det ville sige at kode, men at hun sprang ud i det, og at hun nu var rigtig glad for, at hun ikke bare havde fulgt med strømmen.”

”GIRLS’ DAY IN SCIENCE RYKKEDE VED VORES SELVBILLEDE SOM SAMFUNDSFAGLIGE”

Den kvindelige Netcompany-medarbejder fik åbnet Andrea Schwaners øjne for, at hendes fremtidige valg af uddannelse kunne se meget anderledes ud, end hun ellers havde tænkt det. Hun havde ellers fokuseret på sprog og samfundsfag på gymnasiet:

”Jeg startede med matematik på C-niveau, men her fik jeg så gode karakterer, at jeg fik det hævet til A. Og måske var jeg alligevel ikke en sproglig og samfundsfaglig profil? Jeg syntes jo også, at matematik var spændende. Blot var jeg ikke så bevidst om dette. Og hvad med alt det andet, jeg tænkte ikke var noget for mig? Måske var dette også bare en forkert antagelse. Det var vildt interessant og spændende at høre denne kvinde argumentere for, at rigtig mange piger og kvinder dybest set fravælger det naturvidenskabelige, IT og de tekniske fag, fordi normer og traditioner siger, at det er mandsdominerede områder.”

I toget på vej hjem fra Girls’ Day in Science gik snakken livligt mellem Andrea Schwaner og hendes gymnasieveninde, fortæller Andrea Schwaner.

“Begge så vi os selv som piger, der var mest til det samfundsfaglige og sproglige. Men dagen rykkede ved vores selvbillede. Hele togturen hjem talte vi om, hvor fedt det havde været at få stillet spørgsmål ved sine antagelser. Man kan sagtens andet, end man lige tror og forventer, at man skal.”

19-årige Andrea Schwaner tager lige nu et sabbatår, hvor hun arbejder og overvejer hvilken uddannelse, hun skal begynde på efter sommerferien.

Hvis hun ender med at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelsesretning, bunder det blandt andet i den spire, som Girls’ Day in Science plantede i hende, mener hun:

”Jeg fik en øjenåbner og blev langt mere bevidst om, at jeg kan gå i flere retninger med mit valg af uddannelse. Jeg kan derfor kun anbefale, at man fortsat viser piger, at paletten af uddannelser og fag er langt større, end de måske lige selv kan få øje på. De skal møde kvindelige rollemodeller, der fortæller, at det, der umiddelbart ikke ligner et kvindefag, faktisk også kan være et rigtig spændende karriereområde for piger og kvinder.”

OVER 3200 ANDREA’ER TIL GIRLS’ DAY IN SCIENCE I DAG

61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner byder i dag velkommen til over 3200 piger fra grundskolen og gymnasiet. Fælles for dem alle er, at de skal ud og opleve, hvad man kan udrette med en uddannelse og karriere inden for naturvidenskab, IT, teknologi og håndværk. Og måske få et andet syn på mulighederne, ligesom Andrea Schwaner.

Energivirksomheden Ørsted er igen med i Girls’ Day in Science. På Avedøreværket stiller hele 10 talentfulde, kvindelige rollemodeller op og fortæller om vindenergi, kraftværker og biomasse samt IT, fortæller HR koncernchef i Ørsted, Henriette Fenger Ellekrog:

”For Ørsted er Girls’ Day in Science en god mulighed for at ”åbne døren” og inspirere næste generation af unge kvinder til at vælge naturvidenskabelige og tekniske studier og karrierer. Vi tror, at tiltag som dette bidrager til, at vi udnytter hele talentmassen – uddannelses-, virksomheds- og samfundsmæssigt,” siger hun og fortsætter:

”I Ørsted har vi flest mænd i tekniske stillinger, og dem er vi meget glade for, men vi tænker at flere kvinder og et bredere mix vil understøtte den innovation og nytænkning, vi har brug for i arbejdet med at skabe en verden, der kører på grøn energi.”

Også Microsoft slår dørene op igen og inviterer pigerne indenfor. Her glæder administrerende direktør Charlotte Mark sig til at vise pigerne, at de kan få indflydelse på deres egen verden med kompetencer inden for STEM. STEM står for Science, Technology, Engineering og Math.

”Behovet for IT-kompetencer er stigende på tværs af brancher, og allerede i dag mærker vi manglen på kandidater. Vi har brug for, at både drenge og piger er med til at forme fremtidens løsninger, men vi har svært ved at fange pigernes interesse. Vi skal være bedre til at fortælle dem, hvorfor arbejdet med IT er spændende og lade dem møde de fantastiske rollemodeller, vi har. De skal forstå, at de har en mulighed – måske endda en forpligtelse – til at have indflydelse på deres verden, og at vejen dertil er gennem STEM-uddannelserne.” – Charlotte Mark, adm. direktør i Microsoft Development Copenhagen.

Microsoft får besøg af 60 piger fra Knord og Københavns Mediegymnasium, mens Ørsted får besøg af godt 80 piger fra H.C. Ørsted Gymnasiet, Greve Gymnasium, Sukkertoppen, Gefion Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og Niels Brock, Innovationsgymnasiet.

Fakta

Om Naturvidenskabernes Hus og Tektanken

Som samfund har vi behov for, at flere unge inspireres til at tage en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Det er  hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus.  

Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller på faglige virksomhedsbesøg. 

Girls’ Day in Science er Tektankens landsdækkende kampagnedag.  

Foruden de seks kernevirksomheder Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast, Microsoft og Haldor Topsøe tæller netværket mere end 500 virksomheder. Tektanken er støttet af Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Nordea-fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien. 

www.nvhus.dk

Fakta

Girls’ Day in Science 2019

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder i STEM og derfor fravælger en IT-faglig, teknologisk eller naturvidenskabelig retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Girls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for en fremtid med STEM.

Den 2. oktober slår 61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet dørene op for over 3200 piger fra grundskoler og gymnasier på Tektankens kampagnedag, Girls’ Day in Science. Det er syvende gang, at Girls Day in Science finder sted.

Til Girls’ Day in Science bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops. Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab.
 
Se alle arrangører på www.tektanken.dk. Sortér på Girls Day in Science under Undervisningstilbud.

Fakta

Optagstal på STEM-Uddannelserne for 2019

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder udgør 32 procent af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018. På nogle uddannelser inden for IT er antallet af kvinder dog markant lavere end en tredjedel. 

STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.  

Find optagstal her.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket næsten en fordobling af antallet af STEM-studerende, imens optaget på videregående uddannelser generelt er steget med 55 procent. Men selvom der er sket en markant stigning i STEM-studerende, viser tallene samtidig, at fordelingen på omkring 70 procent mænd og 30 procent kvinder på STEM-uddannelserne er uændret i samme periode. 

Find statistikken her

Fakta

Om piger og uddannelse

I Danmark har vi brug for, at flere tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er underrepræsenteret inden for området. I en verden, der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi. 

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).