Ekskursion: 40 lærere på virksomheds­safari danner fortrop for 1100 elever

Lærerne skal opleve, hvordan virksomhederne og medarbejdernes faglærte kompetencer kan inddrages i undervisningen.

40 lærere fra Silkeborg Kommune skal den 21. 22. og 23. august på ekskursion, nemlig en såkaldt virksomhedssafari, på 16 lokale virksomheder for at få indblik i, hvordan de kan bruge virksomhedernes faglighed i naturfagsundervisningen i 7. og 8. klasse.

Safarien skal opkvalificere lærerne i at samarbejde med virksomheder, så de kan gøre naturfagsundervisningen i skolen mere praktisk anvendelig, meningsfuld og spændende for eleverne. Og på den lange bane måske inspirere dem til en fremtid med naturfag og teknologi.

Virksomhedssafarien er arrangeret i et samarbejde mellem Silkeborg Kommunes skoleafdeling og Tektanken, der er Naturvidenskabernes Hus’ netværk for skolevirksomhedssamarbejde.

For Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus, spiller lærerne en nøglerolle.

“Vi arbejder for at gøre unge mere interesserede i IT, teknologi og naturfag. I det arbejde er lærerne rigtig vigtige,” siger hun.

Det gælder om at åbne de unges øjne for de mange spændende muligheder erhvervsskolerne giver, pointerer Nanna Seidelin:

“Målsætningen med vores Kloge Hænder-indsatser er, at vi gennem lærerne og via spændende skolevirksomhedssamarbejder skaber en interesse hos de unge, der åbner deres øjne for en faglært fremtid med kompetencer indenfor IT og teknologi.”

Huno Kjærsgaard Jensen, skolechef i Silkeborg Kommune, ser opkvalificering af lærernes kompetencer som nødvendige, når de skal undervise og vejlede eleverne i deres muligheder på arbejdsmarkedet.

“Lærernes virksomhedssafari giver ny inspiration til alternativ undervisning, hvor både lærere og elever arbejder med fagligt indhold i praksis. Når vi arbejder for at forberede børnene på et fremtidigt arbejdsmarked, kræver det selvfølgelig også, at lærerne får mulighed for at udvikle deres kompetencer til at samarbejde med lokale virksomheder,” siger han.

Virksomhedssafarien er en del af et større samarbejde mellem Tektanken og Silkeborg Kommune.

ELEVER PÅ EKSKURSION: VIRKSOMHEDSSAFARIEN ER KUN BEGYNDELSEN

De 40 lærere danner nemlig kun fortrop for omkring 1100 elever fra Silkeborg Kommune, der i første uge af oktober vil strømme ud på, i skrivende stund, 33 virksomheder i hele Silkeborg Kommune. Her lancerer Tektanken og Silkeborg Kommune nemlig Kloge Hænder Silkeborg, der er en kampagne, der skal åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne og for de mange spændende muligheder, der findes i en faglært fremtid. Eleverne skal arbejde med virksomhedsrelaterede opgaver, møde faglærte rollemodeller og i det hele taget få et solidt indblik i, hvad du kan opnå med en erhvervsuddannelse, fortæller Nanna Seidelin:

“Kloge Hænder Silkeborg er en lokal udgave af vores landsdækkende Kloge Hænder-indsats i Tektanken. Vi har haft et fantastisk samarbejde med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, og vi glæder os til, at først lærerne og derefter de mange elever kommer ud på virksomhederne og med egen krop oplever, hvad et skolevirksomhedssamarbejde og en erhvervsskoleuddannelse kan.”

Konceptet med først virksomhedssafari for kommunens lærere og derefter skolebesøg med eleverne er et koncept, Tektanken kan udrulle i alle interesserede kommuner, hvor omfanget kan tilpasses lokale forhold og ønsker.

FAKTA OM VIRKSOMHEDSSAFARI OG KLOGE HÆNDER

  • Mange lærere har begrænset eller ingen viden om hverdagen på en produktionsvirksomhed. Tektanken kan i virksomhedssafarien skabe forbindelsen, åbne dørene op og oversætte virksomhedernes faglighed til brugbar og inspirerende undervisning.
  • Virksomhedssafarien strækker sig over tre dage, hvor lærerne besøger fem eller seks virksomheder om dagen. Lærerne er hver især afsted én dag. 
  • Som en del af Kloge Hænder Silkeborg og virksomhedssafarien inviteres lærerne også på et evalueringsmøde arrangeret af Tektanken efter virksomhedsbesøgene i oktober, hvor hele forløbet evalueres.
  • Kloge Hænder er Tektankens indsats rettet mod at få flere elever til at søge mod erhvervskolerne. Tal fra Danske Regioner viser, at vi som samfund kan mangle op imod 70.000 personer med en erhvervsrettet uddannelse i 2025, hvis optaget til erhvervskolerne ikke ændres.

SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE: VIRKSOMHEDER I VIRKSOMHEDSAFARIEN DEN 21. 22. OG 23. AUGUST:

KVM
Steen Group
Linatech
Tvilum
Unika
Hvidtved Larsen
NHS
Wila
Eniig
SVM
SPX Flow
Beam
Winther
Danfoss
Gustav Hansen
Henning Mortensen

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt