”Du får spændende opgaver og frihed under ansvar i byggebranchen”

8. klasses-elever konstruerede halvtage og fik indblik i i tømrer- og snedkerbranchen under Dansk Byggeri.

Elever fra 8. klasse konstruerede halvtage til cykler og fik indblik i mulighederne med en erhvervsuddannelse i tømrer- og snedkerbranchen under

To 8. klasser fra Ørum Skole i Midtjylland besøgte i december tømrer- og snedkerfirmaet Madsen & Grangård A/S i Vejrumbro nær Viborg. Besøget udsprang af det samarbejde, som Tektanken i efteråret indgik med tre brancheorganisationer, nemlig Fremstillingsindustrien, Træ- og Møbelindustrien og så Dansk Byggeri, som Madsen & Grangård er medlem af.

Inden virksomhedsbesøget løste eleverne en opgave hjemme på skolen, hvor de konstruerede halvtage, der skulle skabe læ for vejr og vind samt give ly til alle cykler i indskolingen. Eleverne brugte fire matematiklektioner på den åbne opgave, hvor de undersøgte, hvilke materialer, de kunne anvende, beregnede dimensioner, vinkler og bæreevne samt udarbejdede arbejdstegninger med beskrivelser af materialer m.v. De forberedte sig også på besøget ved at sætte sig ind i, hvilke opgaver firmaet løser og hvilke uddannelser, opgaverne kræver.

Anden generation i en familievirksomhed

Hos Madsen & Grangård A/S tog direktør Tina Grangård imod. Hun fortalte, at hun og de tre andre ejere er anden generation i en familievirksomhed, der er etableret i 1970 af Børge Madsen og Ejvind Grangård (Tina’s far). De to arbejdede sammen som tømrersvende i et par, der byggede sommerhuse over det meste af landet. Her opstod idéen til egen virksomhed. I begyndelsen var det mest nybyggeri og reparationer i landbruget, men da der omkring 1980 kom en brat afmatning i landbruget blev blikket i stedet rettet mod den offentlige sektor, boligforeninger og industrielle byggeopgaver. 1. januar 2001 blev firmaet omdannet til et familieaktieselskab med henblik på generationsskifte og tiltrædelse af anden generation, som i dag udgør ejerskabet og den daglige ledelse.

Madsen & Grangård beskæftiger 35 medarbejdere heraf syv lærlinge, og udfører en bred vifte af opgaver inden for tømrer- og snedkerfaget.  Medarbejderne møder typisk ind ude på byggepladserne, fortæller Tina Grangård.

”Det er en arbejdsform, man skal kunne lide. Ofte arbejder man 1-2 år på en byggeplads, og derefter 1-2 år på en anden. Men det er et godt arbejde med masser af spændende opgaver, frihed under ansvar og så tjener man gennem et helt arbejdsliv det samme som en læge gør”, fremhæver hun og tilføjer:

”For år tilbage var håndværksfaget fysisk hårdt. Sådan er det ikke længere. I dag har vi hjælpemidler til de tunge opgaver, så det er også en uddannelse og et fag for piger, og dem vil vi faktisk gerne have mange flere af. Hvis nogen er interesseret, kan I komme i mesterlære hos os direkte efter skolen, men det typiske er, at man starter med et grundforløb på en erhvervsskole. I øjeblikket har vi en lærling, der tager EUX samtidig med sin tømreruddannelse, så det er også en mulighed”.

Du skal være god til matematik og kunne forstå en tegning

Eleverne sidder samlet i et stort konferencerum, og på bordene står der både pebernødder og klementiner. Der breder sig en duft af julestue, men Tinas kollega og partner, tømrermester Ib Madsen, træder til og gør rummet til en tegnestue:

”Jeg har set jeres arbejdstegninger og forslag til, hvordan I vil konstruere halvtagene til cykler. Jeres forslag imponerer mig, for der er ikke stor forskel på jeres bud og på den måde, vi som fagfolk og virksomhed, ville løse opgaven. Som tømrer skal man være god til at tegne, og det kan jeg se, at I er. Man skal også være god til matematik, for der er mange beregninger og tal i håndværksfagene”, siger Ib Madsen og viser eksempler på de tegninger, man som tømrer- og snedkerfirma skal kunne forstå samt give tilbud og arbejde ud fra:

”I det daglige arbejder vi med det vi kalder en plantegning. Den viser, hvordan en bygning ser ud i grundplan. Herudover er der tegninger, som viser snit og facader. Der findes også tegninger i 3D, som viser detaljer, og så er der tegninger over varme, VVS, el og andre skjulte installationer”.

En god udfordring med mange overvejelser

På spørgsmålet om, hvordan det har været at arbejde med opgaven, svarer Kristian og Lukas fra 8.A.:

”Det var meget sjovt at arbejde med opgaven og en god udfordring at få. Det var dog meget svært at regne målestoksforholdene ud, for det skulle passe med størrelsesforholdet 1:30 eller noget i den stil. Og så skulle taget også gøres fast på muren på en eller anden måde, og det skulle kunne bære, hvis der kommer tung sne”, siger de to drenge, som begge har gjort sig overvejelser om fremtiden:

”Jeg kan godt lide at komme ud og se en virksomhed. Det er meget sjovere end at sidde dagen lang på en skolebænk. Det er også meget spændende at se, hvad medarbejderne laver og hvordan de løser opgaverne. Jeg viste allerede lidt om tømrerfaget på forhånd, for min far er selv tømrermester. Jeg vil selv være enten tømrer eller mekaniker, men nok mest tømrer, for så kan jeg overtage min fars virksomhed”, fortæller Kristian.

Lukas har også overvejet sin uddannelse:

”Jeg vil gerne være ingeniør og planlægger derfor at tage en HTX. Jeg er lidt en nørd, så jeg vil enten være maskiningeniør eller elektronikingeniør”, fortæller han.

Godt at bruge matematikken til en praktisk opgave

Også for elevernes lærer, Laila Jakobsen, har forløbet været givende:

”Det har været godt for eleverne at bruge matematikken til en praktisk opgave. Når vi kobler et virksomhedsbesøg som dette med det, vi går og laver i skolen, så oplever eleverne, at det de lærer i skolen også bliver brugt til noget i praksis. Vi skal nu hjem og evaluere, og så må vi se, om det har sat nogle tanker i gang om valg af uddannelse. Det håber jeg, at det har, for det er noget vi bruger en hel del tid på i 8. klasse. Eleverne har netop været i erhvervspraktik, uddannelsesvejlederen har været på skolen og så skal eleverne allerede nu give et bud på, hvad deres ungdomsuddannelse kunne være. Samtidig kunne vi også overveje at gentage et forløb som dette hos en anden virksomhed i en anden branche”, siger Laila Jakobsen og uddyber:

”At Tektanken organiserer de her forløb gør det nemmere for os at komme ud, og det er jo meget lettere at tage sådan et forløb, som nogen har gjort klar og planlagt for os. Så kan vi prøve det af og se, hvad det kan give vores unge mennesker – både af erfaring, men også tanker i forhold til, hvad de vil fremover. Så det er rigtig dejligt, at der ligger noget, som vi bare kan gå til og prøve af.”

Det er en fællesopgave at få flere unge ind i håndværksfagene

Direktør Tina Grangård vil også hellere end gerne gentage et forløb og virksomhedsbesøg som dette:

” Vi vil helt klart altid åbne vores døre og vise de unge, hvad det vil sige at være tømrer. Det er jo et vigtigt valg, de i en tidlig alder skal træffe. Vi har godt nok ikke haft problemer med at rekruttere lærlinge, men det er et generelt problem for branchen, at der er for få, søger ind på erhvervsuddannelserne, og at der er flere, som forlader faget, end der kommer ind i det. Så vi har en fælles og stor opgave med at få flere unge mennesker ind i håndværksfagene, fordi vi på sigt kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og det mærker man jo allerede nu rundt omkring”.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).