Undervisnings­­pakke til mellemtrinnet om Science Day

Undervisningspakken indeholder øvelser og oplæg til diskussion på klassen omkring emnet forskellighed. Materialet er til 4. – 6 klasse og kan afvikles på 90 minutter. Brug undervisningspakken som forberedelse til Science Day.
Pige undersøger robot

Hvad betyder det at have forskellige interesser? Hvorfor er nogle mennesker gode til at synge, mens andre er gode til at tegne eller dyrke sport? Hvordan ville verden være, hvis alle mennesker var ens? Sæt fokus på forskellighed blandt dine elever med denne undervisningspakke, som kan bruges til forberedelse af klassens deltagelse i Science Day. 

Om undervisningspakken

Undervisningspakken kan afvikles på en 90 minutters lektion. I undervisningspakken finder du alt, hvad du skal bruge, herunder øvelser, som kan printes og udleveres til eleverne, lærervejledning og en PowerPoint, som guider dig gennem lektionen.

Undervisningspakken indeholder:

  • Øvelse: 1 – 2 – Mange
  • Øvelse: Gæt et job
  • Diskussion: Hvad gør os mennesker forskellige?
  • Diskussion: Forskellighed på arbejdspladser
  • Forberedelse: Bliv klar til Science Day
  • Podcast: Min vej
  • Spørgsmål til podcast

Øvelsen 1 – 2 – Mange 

Eleverne får hver uddelt minimum 10 post-its, som de skriver så mange tanker ned på som muligt omkring sætningen Hvad gør os mennesker forskellige? Herefter grupperer eleverne to og to deres post-its i forskellige kategorier, inden de mødes i en større gruppering med to andre to-personers grupper. Kategorierne kan f.eks. være udseende, personlige egenskaber, hobby og faglighed. Her bliver eleverne enige om, hvilke pointer fra deres grupperede post-its som de gerne vil præsentere for resten af klassen. Øvelsen giver eleverne mulighed for at reflektere over, at forskellighed er andet end blot forskel på køn og etnicitet, men at begrebet skal forstås i en bredere forstand, hvor forskellighed netop handler om det, der gør mennesker til individer. 

Øvelsen Gæt et job

Eleverne får i mindre grupper på 2-3 personer udleveret et sæt kort med billeder og beskrivelser af forskellige personer. Grupperne får også udleveret kort med jobtitler. Eleverne skal ud fra billederne og beskrivelserne matche de forskellige personer med de rigtige jobtitler. Formålet med øvelsen er at undersøge, om eleverne kan se mennesket bag jobtitlen, og hvordan arbejdsinteresser og fritidsinteresser kan være meget forskellige. Det kan forhåbentligt gøre op med nogle stereotype fordomme, for kan man overhovedet gætte en jobprofil ud fra udseende og interesser? 

Kontakt

Viden

Kontakt

Kontakt