Skole­virksomheds­samarbejde anno 2022

Hvordan står det til med skolevirksomhedssamarbejde blandt landets kommuner, skoler og gymnasier? Det har Rambøll Management Consulting og ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen undersøgt for Naturvidenskabernes Hus gennem henholdsvis en landsdækkende kvantitativ kortlægning og kvalitative interviews med ledere i 10 danske kommuner. Begge rapporter findes her på siden.

KORTLÆGNING AF SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

Rambøll Management Consulting har på vegne af Naturvidenskabernes Hus gennemført en landsdækkende kvantitativ kortlægning af skolevirksomhedssamarbejde. Formålet med kortlægningen er dels at afdække den nuværende udbredelse af skolevirksomhedssamarbejde i Danmark, dels at blive klogere på de oplevelser og erfaringer som grundskoler, gymnasier og kommuner har gjort sig med skolevirksomhedssamarbejde.

Kortlægningen er gennemført ved hjælp af tre spørgeskemaundersøgelser. Den første undersøgelse afdækker udbredelsen af og erfaringer med skolevirksomhedssamarbejde i et kommunalt perspektiv. De øvrige to undersøgelser afdækker udbredelsen af og erfaringer med skolevirksomhedssamarbejde i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser blandt ledere og udvalgte lærere.

Kortlægningen viser, at mange skoler, gymnasier og kommuner allerede arbejder med og ser et potentiale i skolevirksomhedssamarbejde. Der er dog samtidig rum for at styrke udbredelsen af skolevirksomhedssamarbejde, så det i endnu højere grad bliver en integreret del af undervisningen i de naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser.

Rapporten er udarbejdet i foråret 2022.

Læs hele rapporten

KOMMUNAL ORGANISERING AF SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG VIRKSOMHEDER

Ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen har for Naturvidenskabernes Hus gennemført en kvalitativ undersøgelse af kommunale lederes erfaringer med skolevirksomhedssamarbejde og organisering af skolevirksomhedssamarbejde på kommunalt niveau.

Rapporten kaster lys over kommuners arbejde for at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i kommunerne og på lederes erfaringer med og refleksioner over organisering af samarbejdet på kommunalt niveau. Rapporten er baseret på en interviews med ledere i 10 kommuner. Undersøgelsen har udforsket skolevirksomhedssamarbejde med fokus på samarbejde mellem skoler og private virksomheder.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i organiseringen af samarbejdet mellem skoler og virksomheder er i gang med at gå fra en opstartsfase, der har handlet om at åbne døre til virksomheder og igangsætte samarbejder, til nu at have fokus på organisering af et langtidsholdbart samarbejde. Kommunernes arbejde med skolevirksomhedssamarbejde favner en strategisk forankring på tværs af skoleområdet og andre områder såvel som et fagligt didaktisk arbejde med udvikling og vedligeholdelse af skole-virksomhedsforløb til brug for kommunens lærere.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne søger at balancere mellem en central kommunal styring af samarbejdet og lokale traditioner og engagement omkring den enkelte skole, som også er en bærende kraft i skolevirksomhedssamarbejde.

Rapporten er udgivet i oktober 2022.

Læs hele rapporten

Kontakt

Kontakt

Kontakt