Girls’ Day in Science gør en positiv forskel

Evalueringen af Girls’ Day in Science viser, at der generelt er stor enighed om, at kampagnedagen er en god, inspirerende og udbytterig dag. Det gælder for både pigerne, lærerne og arrangørerne.

På vegne af Naturvidenskabernes Hus og Teknologipagten har Rambøll Management Consulting gennemført en evaluering af den landsdækkende kampagne Girls’ Day in Science, hvor virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet inviterer grundskole- og gymnasier indenfor til at arbejde med praktiske og virkelighedsnære aktiviteter indenfor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Evalueringen af Girls’ Day in Science viser, at der generelt er stor enighed om, at kampagnedagen er en god, inspirerende og udbytterig dag. Pigerne oplever, at de får ny viden om naturvidenskab eller teknologi, ligesom dagen bidrager til, at flere piger overvejer at tage en uddannelse inden for STEM. Mange lærere har fået ny viden og inspiration til deres undervisning, mens arrangørerne oplever, at Girls’ Day in Science sender et stærkt signal både internt og eksternt om, at de prioriterer denne vigtige dagsorden.

Hos Teknologipagten siger adm. direktør Christian Vintergaard således om evalueringens hovedkonklusioner:

At få flere piger og kvinder i STEM er et særligt fokusområde for Teknologipagten, da vi tror på, at vi bliver klogere og får mere kvalificerede og innovative idéer og produkter, hvis vi gør det attraktivt for alle at interessere sig for STEM, tage en STEM-uddannelse og senere bruge deres STEM-kompetencer på arbejdsmarkedet. Kun på den måde kan vi sikre, at alles kompetencer kommer i spil. Derfor er vi også glade for, at vi i evalueringen af Girls’ Day in Science kan se, at det er et af de projekter, der gør en forskel på området. Hvis det lykkes at skabe og fastholde unge pigers begejstring for STEM-fagene, vil det kunne bidrage kraftigt til at løse de store rekrutteringsproblemer, som fx teknologi-, IT- og ingeniørbranchen i disse år oplever, og som kun vil blive forværret i fremtiden.

Evalueringen er gennemført i forbindelse med afholdelsen af Girls’ Day in Science for 2021 (6. oktober) for dels at dokumentere de virkninger, som dagen skaber, dels at understøtte det videre arbejde med at kvalificere og udvikle indsatsen, så gennemslagskraften øges endnu mere i fremtiden. Samtidig er håbet også, at evalueringen inspirerer andre aktører indenfor feltet.


MÅLRETTET, TIDLIG OG INSPIRERENDE INDSATS GØR EN FORSKEL

Girls’ Day in Science udspringer af den presserende samfundsmæssige udfordring, at der ikke er nok piger og kvinder, der vælger en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Af de studerende, der vælger en videregående uddannelse indenfor STEM, er kun en tredjedel kvinder, og samme skævhed ses på de tekniske erhvervsuddannelser. Det kalder på en målrettet og tidlig indsats, hvis flere piger og kvinder skal få øjnene op for de spændende karrieremuligheder, en STEM-uddannelse kan give dem, og hvis vi som samfund skal få gavn af kvindernes talenter og kompetencer i forhold til at drive den grønne omstilling, udvikle fremtidens teknologier og fastholde Danmarks konkurrencekraft globalt.

GIRLS DAY IN SCIENCE

Girls Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, som Tektanken under Naturvidenskabernes Hus arrangerer, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og science centre over hele landet inviterer piger i 4.-10. klasse og gymnasiet indenfor. I 2021 deltog ca. 4.717 piger, og 116 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og science centre bidrog til at afholde Girls’ Day in Science.

Kontakt

Kontakt

Kontakt