Flere piger har nu lyst til at tage en natur­videnskablig uddannelse

Girls’ Day in Science 2017 er overstået, og evalueringen fra NVHUS viser, at arrangørerne har formået at lave spændende og inspirerende arrangementer.

Halvdelen af de adspurgte piger svarer nemlig, at de efter Girls’ Day in Science har fået mere lyst til at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse.

Hele 87 procent af de adspurgte piger synes, at naturvidenskab og teknologi er sjovere, når man kan se, hvad det kan bruges til, hvilket 1.400 piger fra hele landet netop fik muligheden for til Girls’ Day in Science.

Du kan læse meget mere om resultaterne og hente vores sammenfattende rapport på nvhus.dk.

De positive tilbagemeldinger fortsætter: Over halvdelen, 63 procent, angiver at, naturvidenskab og teknologi er mere spændende nu, end før de deltog i Girls’ Day in Science og 87 procent har fået mere viden om jobmuligheder inden for naturvidenskab og teknologi.

Tallene glæder direktør i Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin:

”Det er nogle meget flotte tal. Det vidner om, at Girls’ Day in Science virkelig nytter noget, hvis vi gerne vil åbne pigernes øjne for de spændende muligheder, de har med en fremtid inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Men de viser også, at alle arrangører har knoklet for at afholde nogle relevante og spændende arrangementer for pigerne. Det skal alle arrangørerne have stor tak for,” siger hun.

Tallene viser også, at arrangørerne var glade for pigernes engagement på dagen samt, at samtlige af de adspurgte arrangører er motiverede for at deltage igen.

En dag med kvindelige rollemodeller – kun for piger

En del af formålet med Girls’ Day in Science er mødet med de kvindelige rollemodeller, og at dagen kun er for piger. Også her er der stor begejstring at spore hos pigerne.

83 procent angiver, at det var spændende at høre de kvindelige rollemodeller fortælle. Og 90 procent af pigerne syntes, at rollemodellerne var seje.

En stor del af pigerne, nemlig 83 procent, svarer tillige, at det var godt, at de var afsted uden drengene. Mange angiver årsagerne, at dagen blev mere rolig og der var plads til, at de kom på banen på et område, der var mere ukendt for dem.

Lærerne fik meget ud af Girls’ Day in Science

Vi har også spurgt lærerne om deres erfaringer. Hele 87 procent af de adspurgte lærere har oplevet styrken ved at inddrage rollemodellerne, 96 procent angiver, at dagen har været et værdifuldt bidrag til deres undervisning, og hele 100 procent vil både anbefale Girls’ Day in Science til deres kolleger samt gerne deltage igen.

Også arrangørerne udviser tilfredshed med dagen. Samtlige adspurgte virksomheder så dagen som vellykket, og at de er motiverede for at deltage igen.

Datoen for næste års Girls’ Day in Science er onsdag den 12. september. Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2018. Tilmelding skal ske til Anita Bek på ab@nvhus.dk.

Vi vil fra Naturvidenskabernes Hus gerne opfordre alle medlemmerne til at sprede budskabet om Girls’ Day in Science og Jet-Net.dk blandt andre virksomheder.

Se mange flere tal og svarprocenterne i vores sammenfattende evalueringsrapport.

Billedet til venstre er fra Terma, hvor pigerne blandt andet arbejdede med design af flydele.

Kontakt

Kontakt