Elever ser, rører og smager sig til viden om akvakultur hos lokal fiskefoder-producent

Et vellykket samarbejde imellem skole og virksomhed kræver grundig forberedelse. Men udbyttet kan være det hele værd, viser Artium Skolens besøg hos BioMar i Brande. 

I en øredøvende larm, midt i fabrikkens virvar af rør, ledninger og transportbånd, står en gruppe elever fra 9. klasse på Artium Skolen i Brande. De holder sig for næsen og sender hinanden sigende blikke. Da de får tilbudt en smagsprøve på det fiskefoder, som lige er blevet produceret, er kun en enkelt elev modig nok. Måske fordi delikatesser som fiskeaffald og blodmel er på ingredienslisten.  

Rundvisningen foregår på BioMar – en international virksomhed i Brande, som producerer og sælger fiskefoder. Besøget er en del af projektet ’SamSTEM’ – et samarbejde imellem Ikast-Brande Kommune og Naturvidenskabernes Hus, som er støttet af Novo Nordisk Fonden.  

Lotte Stoltenborg er én af to lærere, som har planlagt forløbet sammen med BioMar. Hun er ikke i tvivl om, at besøget får stor betydning for elevernes læring:  

Børn er mere visuelle i dag, og det er vigtigt for dem at se, røre, smage og lugte. Viden lagrer sig bedre i hukommelsen på den måde. Den her dag kommer de til at huske! 

Lotte Stoltenborg, lærer

Akvakultur som eksamens-emne

I løbet af dagen samles eleverne i hold og ser en film om et lokalt dambrug. De ser, hvordan vandet cirkulerer og bliver iltet, og hvordan fiskene bliver fodret. Bagefter klapper de computerne op og begynder i små grupper på deres naturfagsrapport om et selvvalgt emne som bæredygtig laks eller forskellige typer af dambrug. BioMars molekylærbiolog svarer på elevernes spørgsmål, og skal også hjælpe med at vurdere de naturfaglige rapporter.  

Artium Skolen har taget en hel uge ud af skoleskemaet til at arbejde med BioMar som case. Det er blandt andet led i et seks-ugers tema i naturfag om akvakultur og bæredygtig produktion af fødevarer, som også bliver et eksamensemne. Lærer og naturfagsvejleder, Anne Maja Joensen, fortæller:  

Det er helt nyt for os at arbejde med akvakultur. Men selvfølgelig skal vi det, når BioMar ligger i vores område. Det gør naturfag langt mere nærværende at se teorien få betydning i virkeligheden. Nu har eleverne mødt én, som faktisk bruger nitrogenens kredsløb i sit arbejde!

Anne Maja Joensen, lærer og naturfagsvejleder

Fem ansatte fortæller

Efter rundvisning på fabrikken, lageret og laboratoriet skal eleverne i små grupper interviewe fem forskellige medarbejdere. Medarbejderne har forskellige baggrunde som laborant, forsker og lager- og logistikelev.  

Eleverne har forberedt spørgsmål, og de øver sig i den svære balance imellem at stille spørgsmål, skrive ned og få en naturlig samtale til at flyde. Ét af de fem interviews foregår på engelsk – en uventet udfordring, eleverne tager godt imod.  

Målet fra skolens side er at koble uddannelsesvejledning på besøget og lade eleverne møde forskellige rollemodeller. Fra BioMars side er der også et ønske om at brande virksomheden som arbejdsplads i lokalsamfundet. Gitte Moosgaard, som er HR- og lønassistent hos BioMar, fortæller:  

Vi har spurgt eleverne, hvad de kender BioMar for. Svaret er den blå skorsten og lugten! De forestiller sig, at man står ved et samlebånd, når man arbejder her. Nu kommer de ind og ser, at langt de fleste af os sidder på kontor, og at vi har alle mulige forskellige baggrunde og opgaver.

Gitte Moosgaard, HR- og lønassistent hos BioMar

Eleverne gør sig umage

Undervejs tager eleverne billeder og videoer, som de kan bruge til at løse en samfundsfaglig opgave. Her skal de producere to marketings-produkter, fx en reklame om bæredygtighed, en international reklame eller en reportage til lokalavisen. 

BioMar besøger skolen sidst på ugen og får præsenteret de bedste af elevernes reklame-produkter. Ifølge lærer Lotte Stoltenborg gør det en klar forskel for elevernes motivation, når andre end læreren skal se og bruge deres produkter:  

Med reklameopgaven føler de, at det produkt, de laver, kan få en betydning for BioMar. Der er andre, der skal se det og bruge det. Jeg oplever, at de gør sig mere umage. Samtidig giver det langt mere mening at markedsføre en virksomhed og dens produkter, når man har været der.

Elever står med hjelme og orange veste

Eleverne fra Artium Skolen i Brande får udleveret orange veste, hjelme og ørepropper, når produktionsleder Jesper Hansen viser rundt på BioMar – en virksomhed i Brande, som producerer fiskefoder.  

Mange møder og mails  

Hele forløbet omkring BioMar har krævet mange møder og mails frem og tilbage. BioMar stiller desuden syv medarbejdere til rådighed hele dagen, og besøger også skolen to gange i løbet af ugen. På spørgsmålet om, hvorfor virksomheden kaster så mange ressourcer i projektet, svarer HR- og lønassistent, Gitte Moosgaard:  

”Vi vil gerne blande os i lokalsamfundet og bakke op om vores lokale skole. Vi ønsker at åbne os mere op, så flere kender os og ved, hvad vi laver. Måske går eleverne hjem i dag og fortæller deres forældre, hvad de har oplevet hos os.” 

De to lærere, Lotte Stoltenborg og Anne Maj Joensen, har også brugt mange timer på opgaven, men de er ikke i tvivl om, at det har været indsatsen værd. Særligt, når de ved, at forløbet skal gives videre til andre lærere og gentages i årene, der kommer. Anne Maj Joensen siger:  

”For mig har det især givet mening at lægge kræfterne i forløbet, fordi akvakultur er et emne, vi kan fordybe os i over en længere periode og kan bruge til eksamen. Et virksomhedsbesøg er nødt til at være meget mere end en rundvisning.”  

Lotte Stoltenborg supplerer:  

Jeg er stolt af, at vi har udviklet den her model og har fået det til at lykkes. At både vi som skole og virksomheden er glade, har haft en god dag og har fået en masse ud af det.

Lotte Stoltenborg, lærer

Vigtigt med et fælles engagement 

Mathilde Hjerrild Carlsen, som er postdoc og forskningsprojektleder i Naturvidenskabernes Hus, kan genkende, at forberedelse og praktiske udfordringer kan fylde i samarbejdet mellem skoler og virksomheder. Hun har for nyligt undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med at understøtte skolerne i netop det arbejde.  

”Flere kommuner understøtter skolerne for at skabe det gode samarbejde. Og mange er nået fra at opstarte nye til nu at fokusere på at skabe mere langtidsholdbare samarbejder. Som lærer kan man savne viden om de lokale virksomheder og om, hvad der skal til for at få et fælles engagement op at stå – fx hvad der er vigtigt at få aftalt med en virksomhed før et besøg. Her arbejder kommuner og organisationer som Naturvidenskabernes Hus med at hjælpe.” 

Hjælp til opgaven 

Ikast-Brande Kommune har en lang tradition for at hjælpe skoler og virksomheder med at finde hinanden i et samarbejde. Efter corona-tiden har der været behov for at genstarte indsatsen, og blandt andet derfor har kommunen valgt at være med i projekt SamSTEM. Skolechef Thomas Garsdal ved, hvor vigtigt det er, at skolerne bliver støttet i opgaven:  

Et godt skolevirksomhedssamarbejde kan være en rigtig stor opgave for den enkelte lærer. Arbejdstiden er fyldt godt op i forvejen. Derfor er det vigtigt, at der er nogen, som hjælper med at løbe virksomhederne op. Det er også vigtigt, at det er koordineret, så virksomhederne ikke føler, at alle skoler kontakter dem på én gang. Det er svært, men når det så lykkes, så er det virkelig værdifuld læring, som eleverne kommer til at huske.

Thomas Garsdal, skolechef i Ikast-Brande Kommune

Fakta

Samarbejdet imellem Biomar og Artium Skolen i Brande foregår i én uge, og er blandt andet led i et naturfagligt tema, som strækker sig over seks uger.

Forløbet indeholder:  

 1. Undersøgelse af virksomheden
  Ud fra en række spørgsmål undersøger eleverne Biomar forud for besøget. Eleverne får et kort oplæg fra Biomars direktør og er på rundvisning i virksomheden.  
 2. En samfundsfaglig opgave
  Eleverne skal lave to reklamer om Biomar ud fra forskellige emner som bæredygtighed, rekruttering, international reklame, spis mere fisk og en skriftlig reportage til lokalavisen. Det bedste produkt i hver kategori fremlægges for Biomar.  
 3. En naturfaglig opgave
  Eleverne skal lave en naturfagsrapport om bæredygtige fødevarer fra vand. De vælger selv et underemne som dambrug, havbrug, bæredygtig laks mv. Rapporten skal indeholde et forsøg, og Biomar hjælper med at bedømme opgaverne. Akvakultur vil være et eksamensemne for eleverne.  
 4. Job og uddannelse
  Eleverne forbereder og gennemfører interviews med fem forskellige ansatte på Biomar, som alle har forskellige uddannelser og karriereveje.  

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt