Naturfagsmaraton styrker elevers faglige kompetencer

Analyse viser, at elevernes faglige kompetencer inden for problemløsning, deres selvtillid, samarbejdsevner og evnen til at arbejde selvstændigt styrkes.

I det netop afsfluttede skoleårs Naturfagsmaraton, som er et 10-ugers innovationsforløb for 5. og 6. klassetrin, deltog 20.000 elever fordelt på 42 kommuner. Analyse foretaget af NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter) blandt de 900 deltagende lærere viser, at elevernes faglige kompetencer inden for problemløsning, deres selvtillid, samarbejdsevner og evnen til at arbejde selvstændigt styrkes markant. 75 % af lærerne i analysen har konkrete planer om fremadrettet at arbejde med åbne opgaver på baggrund af forløbet.

”Naturfagsmaraton udvikler elevers opfindsomhed og innovationskompetencer samt øger deres interesse for og glæde ved naturvidenskab og teknologi i en alder, hvor der er særligt gode muligheder for, at de udvikler interessen. Dermed kan det få betydning, når de senere vælger videregående uddannelse. I Lundbeckfonden har vi en stor interesse i at bidrage til Danmarks udvikling som videnssamfund, ikke mindst på det sundheds- naturfaglige og tekniske område, og derfor har vi i de seneste tre år støttet Naturfagsmaraton,” siger forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden.

Naturfagsmaraton blev afviklet for trettende år i træk i det netop afsluttede skoleår med rekordhøjt antal deltagere; 20.000 elever og 900 lærere, hvoraf mere end halvdelen af sidstnævnte deltog i analysen.

”Målet inden for en kortere årrække er, at 25.000 elever deltager i forløbet, og vi er godt på vej hjulpet af de stærke resultater, som analysen viser. Lundbeckfondens støtte har været helt essentiel for, at vi er nået så langt allerede nu,” fortæller direktør Nanna Seidelin fra Naturvidenskabernes Hus, som udvikler og afholder Naturfagsmaraton.

Ifølge analysen fra NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og udviklingscenter) er:
• syv ud af 10 lærere enige i, at eleverne bliver bedre til problemløsning og samarbejde
• seks ud af 10 lærere enige i, at eleverne er blevet bedre til at arbejde selvstændigt
• halvdelen af lærerne enige i, at eleverne opnår bedre selvtillid og bliver bedre til at formidle
• halvdelen af lærerne enige i, at de selv har haft tæt samarbejde med andre lærere på skolen, og
• lærerne oplever, at mere end syv ud af 10 elever har været positive over for såvel forløbet som for konkurrencedagen.


”Vi har i Holstebro Kommune været med i Naturfagsmaraton hvert år siden 2008, og jeg er meget glad for konceptet. Jeg oplever, at eleverne udfordres på hver deres niveau i løsningen af opgaverne. De er motiverede, fordi de hurtigt får ejerskab over for deres eget projekt. Det er deres helt egne løsninger, de skal føre ud i livet, og opgaverne løses med få, let tilgæn¬gelige materialer. Selve konkurrencedagen er en glimrende kulmination på forløbet, hvor eleverne både kan se andres løsninger og få afprøvet deres egne. Når jeg underviser i naturfag i over¬bygningen, hører jeg ofte eleverne referere til noget, de har lavet eller afprøvet under Naturfagsmaraton,” siger naturfagslærer Allan Sørensen, Rolf Krake Skolen.

FAKTA
Naturfagsmaraton er et kreativt 10-ugers undervisningsforløb målrettet elever og lærere i grundskolens 5. og 6. klasse i faget natur/teknologi, hvor eleverne skal finde løsninger på 10 åbne opgaver. I flere af opgaverne skal eleverne udvikle deres egne opfindelser; fra ide til færdigt produkt. Opgaverne dækker hvert år bredt emner inden for naturvidenskab: biologi, fysik, kemi, geografi og teknologi. Eleverne får her mulighed for at være innovative, bruge deres faglige viden og samarbejde.

Som afslutning mødes skoleklasserne i de enkelte kommuner for at konkurrere om de bedste opgaveløsninger, vise deres opfindelser frem og lade sig inspirere af andre børns løsninger på samme opgave.
Naturfagsmaraton kan gennemføres både som en hel- og en halvmaraton, sidstnævnte med lidt færre opgaver, primært for nye deltagere og mindre klasser. Dette skoleårs 10 nye opgaver frigives 1. november med hovedtemaet life sciences. Inden da kan lærere og elever varme op med et mix af tidligere års opgaver.

Naturfagsmaraton er igennem de tre seneste år blevet støttet af Lundbeckfonden, Grundfos, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Knud Højgaards Fond og Otto Mønsteds Fond.

Se kort video om Naturfagsmaraton og hvilke læringsmål, der arbejdes med, nederst på siden her: http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/laering.aspx

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt