Flere unge søger mod STEM-uddannelserne gennem kvote 2

Samtlige STEM-områder på både erhvervsakademi-, professionsbachelor og bachelorniveau oplever flotte stigninger i antallet af ansøgere

Pæne stigninger i ansøgertallene til STEM-uddannelserne i kvote 2-ansøgningerne til de videregående uddannelser giver grund til optimisme for det samlede ansøgerfelt.

Det mener Anders Dahlstrup, direktør i Naturvidenskabernes Hus, der arbejder for at gøre unge interesserede i naturvidenskab, it og teknologi.

Undervisnings- og Forskningsministeriets opgørelse fra marts 2020 af kvote-2-ansøgere viser, at søgningen til naturvidenskab på bacheloruddannelserne er steget med 20 procent. Også det it-faglige område på erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelserne oplever en flot fremgang på 14 procent.

Det er en god nyhed i en tid med få gode nyheder, pointerer Anders Dahlstrup og siger:

”Meget tyder på, at de unge har lyttet til os og mange andre, når vi har opfordret dem til at søge mod de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Det er positivt for samfundet, for vi mangler flere med kompetencer inden for de områder. Men det er også rigtig positivt for de unge selv, at de ønsker at tage fat på en uddannelse, der giver så mange spændende muligheder for at gøre en forskel.”

Meget kan ændre sig, når tallene for kvote 1 kommer ind til sommer, men der er grund til optimisme, tilføjer Anders Dahlstrup:

”Alle STEM-områderne oplever en fremgang. Det er herlig læsning for mig.”

OPFORDRING: DER SKAL VÆRE PLADS PÅ STUDIERNE

Der kan dog komme malurt i bægeret, når regnestykket endeligt gøres op til sommer, mener Anders Dahlstrup. Hvis for mange går forgæves, fordi der ikke er studiepladser nok, kan det bremse den positive udvikling.

IT-Universitetet måtte sidste år afvise kvalificerede ansøgere på grund af mangel på studiepladser. Også DTU har været under pres. Det er et stort problem, hvis det gentager sig, understreger han.

”Det er stærkt problematisk, hvis vi ser en udvikling, hvor de unge lytter til opfordringen om at gå STEM-vejen i deres uddannelse, men det så viser sig, at der ikke er plads på studierne. Det må simpelthen ikke være der flaskehalsen er. Uddannelsesinstitutionerne skal tilføres midler nok til at kunne optage alle kvalificerede ansøgere,” siger han.

En politisk aftale fra december 2019 sendte 102 millioner kroner afsted til en række udvalgte uddannelser. Aftalen betyder, at ingeniøruddannelserne og uddannelser indenfor IT, matematik og naturvidenskab i år og de kommende år vil kunne optage flere hundrede ekstra studerende. Det skrev Berlingske og flere andre medier. 

”Det var et tiltrængt og vigtigt tilskud og en rigtig god prioritering fra politisk side. Vi må håbe, at det er nok,” siger Anders Dahlstrup.

ET DYK NED I TALLENE

Naturvidenskab har oplevet en stigning på 406 ansøgere fra 2018 til 2019, hvilket svarer til en stigning på 20 procent. De tekniske videnskaber har oplevet en næsten lige så stor stigning rent procentuelt, nemlig på 17 procent. På akademi- og professionsbacheloruddannelser har det tekniske område oplevet en stigning på fem procent, mens det it-faglige område har fået 14 procent flere ansøgere. I alt har otte procent flere unge søgt om optag på en videregående uddannelse.

Læs rapporten hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Klik her for at hente rapporten

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).