Det er fedt at prøve noget nyt og besøge en møbelfabrik!

TRÆ SOM EMNE: Elever designede møbler og fik indblik i mulighederne for uddannelse, job og karriere i møbelindustrien.

Elever fra 7. klasse på Ejby Skole designede møbler, lærte om træsorter og fik indblik i uddannelses- og karrieremuligheder i møbelindustrien

7.B. fra Ejby Skole på Fyn var blandt de første, der nød godt af et stort og landsdækkende samarbejde om udbredelse af skolevirksomhedssamarbejde, som Tektanken organiserer i samarbejde med virksomheder i Fremstillingsindustrien, Dansk Byggeri samt Træ- og Møbelindustrien.

VIL SKABE STØRRE INTERESSE FOR FAGET

Gennem det meste af en uge i november arbejdede eleverne med at designe møbler og med at lære om arkitektur, træsorter og produktionsmetoder. Forløbet blev afsluttet med et besøg på Albero Møbelfabrik A/S i Ejby, hvor direktør Jesper Falkesgaard viste rundt og fortalte om mulighederne for at uddanne sig, og for at få job i branchen:

”Vi er med i samarbejdet fordi vi gerne vil skabe større interesse for faget og for møbelproduktion i Danmark. Det har i mange år været en udfordring at skaffe faglært og kvalificeret arbejdskraft. Jeg håber derfor, at eleverne gennem opgaverne på skolen og et besøg som dette, lærer noget om, hvad vi laver, og at flere af dem i sidste ende vælger en uddannelse og karriere med træ og møbler. Ved, at vi åbner vores døre, viser vi, hvad der faktisk foregår på en møbelfabrik. Dermed kan vi forhåbentligt være med til at skabe større interesse for faget og få nogen af de unge til at vælge branchen, som deres fremtidige uddannelses- og karrierevej”.

Jesper Falkesgaard ser i øvrigt Tektankens og brancheorganisationernes tiltag med at udbrede skolevirksomhedssamarbejde som et kærkomment initiativ:

”I virksomhederne kan vi generelt blive bedre til at reklamere for uddannelsesmulighederne over for de unge. Vi kan også blive bedre til at klæde lærerne i folkeskolerne og på de gymnasiale uddannelser bedre på til at orientere eleverne om, hvad der konkret foregår i virksomhederne. Tektanken og branchernes initiativ er derfor en kærkommen hjælp, som vi gerne tager imod, og som vi tror, kan være med til at knytte tættere bånd mellem virksomheder, skoler, lærere og elever”.

Gennem det meste af en uge i november arbejdede 7.B. på Ejby Skole med at designe møbler og med at lære om arkitektur, træsorter og produktions- metoder. Forløbet blev afsluttet med et besøg på Albero Møbelfabrik A/S i Ejby. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

INDBLIK I DESIGN, MATERIALER OG PRODUKTION

Også for eleverne var det en spændende udfordring, at designe deres egne møbler, lære om træ og besøge en lokal møbelfabrik:

”Da jeg hørte, at vi skulle designe vores egne møbler, arbejde med træ og besøge en lokal møbelfabrik, tænkte jeg FEDT!”, fortæller Oliver Elbæk Thygesen og uddyber:

”Det er altid fedt at prøve noget nyt. Normalt sidder vi jo bare og løser nogle opgaver og skriver noget til en rapport. Her har vi fået frie tøjler til selv at designe et møbel og undersøge, hvilke materialer det kan laves af. Og så har vi set, hvordan de arbejder på fabrikken, hvilke møbler de laver, og hvilke maskiner de anvender. Samtidig har vi hørt om mulighederne for at tage en uddannelse og blive lærlinge hos dem”.

Også for Astrid Kildelund Poulsen var ugen med arkitektur, design, træ og møbler en spændende oplevelse:

”Det har virkeligt været sjovt at få lov til at designe sit eget møbel, for jeg kan rigtig godt lide at tegne og finde på ting. Jeg drømmer om at blive designer, så det er superfedt, at få indblik i de forskellige træsorter, høre om deres egenskaber og i øvrigt se, hvordan de fremstiller møbler på fabrikken”.

For elevernes lærer, Lene Erm Pedersen, var det også en positiv oplevelse at arbejde med faglig forståelse og få kendskab til træ og møbelproduktion:

Det er generelt vores erfaring på Ejby Skole, at det er meget positivt at arbejde med åben skole. Eleverne får rigtig meget ud af det. De lærer noget om sig selv og om det omkringliggende samfund. Og det at skoledagene er anderledes, men at det stadig er en læringsproces, hvor de bruger de forskellige fag – matematik, dansk, samfundsfag og hvad der ellers kan flettes ind i forløbet – det sætter vi og eleverne rigtig stor pris på, fortæller Lene Erm Pedersen, som i nær fremtid skal på virksomhedsbesøg med endnu en 7. klasse.

INSPIRATION TIL EN FAGLÆRT FREMTID

Initiativet med at udbrede skolevirksomhedssamarbejde betyder, at klasser fra 7. til 10. klasse i hele landet kan besøge virksomheder fra Fremstillingsindustrien, Dansk Byggeri samt Træ- og Møbelindustrien. Dermed kan de blive inspireret til en fremtid inden for teknologi og håndværk.

De tre brancher har tilsammen næsten 8000 medlemsvirksomheder, så det fremtidige potentiale er stort. Foreløbigt har godt 150 virksomheder over hele landet åbnet deres døre i et startskud, som de kommende år skal vokse sig endnu større.

Og indsatsen er vigtig. For hvis ikke flere unge uddanner sig til eksempelvis industritekniker, maskinsnedker eller murer, så kan produktions- håndværks- og industrivirksomhederne fremover mangle tusindvis af faglærte medarbejdere.

Samarbejdet er organiseret af Tektanken, der er et nationalt videncenter for skolevirksomhedssamarbejde og et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som faciliteres af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. 

Fakta

Om Tektanken

 • Unge skal inspireres til at tage en uddannelse inden for det digitale eller tekniske område. Det er hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende videnscenter for skolevirksomhedssamarbejde, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus.
 • Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller inden for naturvidenskab, teknologi, IT-branchen og faglærte brancher.
 • I 2018 har foreløbig omkring 10.000 elever deltaget i skolevirksomhedssamarbejde faciliteret af Tektanken
Fakta

Om brancherne

 • Dansk Byggeri
  5700 medlemsvirksomheder.
 • Fremstillingsindustrien
  1938 medlemsvirksomheder.
 • Træ- og Møbelindustrien
  300 medlemsvirksomheder.​
Fakta

Om branchesamarbejdet

 • Tektanken har udviklet i alt ti virksomhedsrelaterede brancheopgaver, som tager udgangspunkt i virksomhedernes faglighed.
 • Forløb og opgaver ligger tilgængelige for alle interesserede lærere på Tektankens portal på www.tektanken.dk.
 • På portalen kan lærerne booke forløb på den virksomhed, der er mest interessant og ligger i nærheden af deres skole.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).