Børn i dagtilbud deltager i spændende science-aktiviteter

Naturvidenskabernes Hus er kendt for at udvikle, udbrede og understøtte praksisnær skolevirksomhedssamarbejde i hele landet, men det er også stedet, hvor børn fra dagtilbud i området kan opleve naturvidenskab på en sjov og engagerende måde.

På en uge lagde 37 børn fra Børnehuset Tommeliden, Børnehuset Kølvrå og Tapdrup Børnehus vejen forbi for at være med i undervisningsforløbet Smådyrssafari. Her får børnene mulighed for at bygge deres egne insektsugere, inden de bevæger sig ud for at observere og udforske insekternes verden og lære om de fascinerende kryb. Det var en oplevelse, der vakte stor begejstring hos både børnene og pædagogerne.

Hvor har det bare været en fed dag. Det var skønt, at børnene var aktive og selv fik lov til at bygge noget konkret med hænderne.

Jane Bendix Smedegaard Rasmussen, pædagog i Tapdrup Børnehus

Hun tilføjer, at de vil bruge dagens indhold til deres egen vandhulsdag i september.

– Vi har allerede haft insektsugerne med på tur, og de børn der havde lavet dem, viste de andre hvordan de skulle bruges. Det var så godt.

Smådyrssafari – et hit blandt børnene 

Også Sara Kande, naturformidler og en af underviserne i Naturvidenskabernes Hus, er overvældet over, hvor nysgerrige og lærenemme, børnene er.

– De er begejstrede over alt hvad de finder, når de går på opdagelse. De havde også gode, undrende spørgsmål om dyrene, og det er en skøn aldersgruppe at arbejde med. De er engagerede og har endnu ikke lært at være nervøse omkring krible-krable dyr, så det er bare med at værne om begejstringen og forsøge at bibeholde den, siger Sara Kande.

Hun roser også børnenes omsorg for dyrene og deres forståelse for, hvornår det er ok at indfange dem. Hun nævner et eksempel fra Felix på fem år fra Tapdrup Børnehus, der i løbet af dagen sagde: “Man skal huske at tænke over, om det er synd eller sjovt for dyrene”.

Matematik med krible-krable dyr

De praktiske eksperimenter og legende aktiviteter i forløbet Smådyrssafari kan ikke blot styrke grundlaget for en kærlighed til naturen, men også stimulere vigtige færdigheder som observation, analyse, kreativ problemløsning, samarbejde og kommunikation. Derudover lærer børnene også om simpel matematik. Ved hjælp af en metode med at sætte krydser i et skema, når de finder et nyt dyr, lærer børnene hurtigt at tolke søjlediagrammer og identificere tendenser. Det styrker deres matematiske forståelse og analytiske tænkning på en sjov og praktisk måde.

Det er vigtigt at skabe et fundament for læring og interesse for naturvidenskab allerede fra en tidlig alder. Ved at arbejde med science også i dagtilbuddene kan børnene udforske verden på en engagerende måde. Vi ønsker netop at inspirere og udfordre både børn og unge hele vejen gennem skolelivet, og derfor vi er meget glade for den positive respons.

Maiken Lykke Lolck, direktør i Naturvidenskabernes Hus

Byg din egen sø

I august får børnene i områdets dagtilbud også mulighed for at prøve at bygge deres egen sø. De skal designe og konstruere miniature-søer og endda lave både med motor, der kan sejle på søen. Dette projekt stimulerer kreativitet, problemløsning og rumlig forståelse, og så opmuntres børnene til selv at løse opgaverne.

– Her kommer de voksne også på en prøve, for de skal øve sig i ikke at komme med løsningsforslag til børnene undervejs. De må sige opmuntrende ord og stille vejledende spørgsmål, men børnene skal have lov til at løse udfordringen helt selv. Det er hver gang vores erfaring, at det kan de sagtens, siger Sara Kande.

Til særlig glæde for børn og unge i området

Hvert år åbner Naturvidenskabernes Hus dørene for op mod 7.000 børn og unge fra området og giver dem mulighed for at arbejde praksisnært med spændende aktiviteter, der er skræddersyet til deres behov og udviklingstrin. Der er programmer til børn i dagtilbud, men også elever på alle trin i grundskolen og i gymnasiet har mulighed for at arbejde med undervisningsforløb, der ofte er udviklet i tæt samarbejde med undervisere og virksomheder.

Siden Naturvidenskabernes Hus’ oprindelse har bl.a. Poul Due Jensens Fond, Favrskov Kommune og Viborg Kommune bakket op om de mange indsatser og aktiviteter, heriblandt også landsdækkende programmer og aktiviteter som Naturfagsmaraton og Science Day (det tidligere Girls’ Day in Science). Samarbejdet er med til at sikre de mange aktiviteter i huset såvel som indsatserne på landsplan.

Kontakt

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt