Benjamin 8. klasse: Vi har aldrig været på en fabrik før, så det hele har været nyt for os

Der findes mange andre uddannelsesveje end gymnasiet. Det fik elever fra 8. klasse på Giersings Realskole syn for, da de i december besøgte Lars Broe Rustfri Stål A/S

Der er bidende koldt den morgen, midt i december, hvor 25 elever og deres lærer fra Giersings Realskole, står og tripper foran Lars Broe Rustfri Stål A/S i Odense. Virksomheden er blandt de mange, som har meldt sig til det samarbejde, Tektanken organiserer for at udbrede kendskabet til virksomhedsbesøg og til de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne.

Heldigvis går døren hurtigt op og kontorhunden Anton, en 10 år gammel terrier, tager imod sammen med direktør Lars Broe, der byder velkommen og fortæller om dagens program.

Møde med faglærte rollemodeller

Eleverne, der går i 8. klasse, skal vises rundt og møde virksomhedens forskellige medarbejdere, høre om deres uddannelsesmæssige baggrund og se, hvordan arbejdet i virksomheden foregår og få indblik i de produkter, den fremstiller.

”Vi er specialister i rustfrit stål og producerer blandt andet inventar, storkøkkener og produktionsanlæg til fødevare- og medicinalindustrien, hvor kravene til kvalitet er meget høje,” fortæller Lars Broe og inviterer eleverne indenfor.

På rundturen gennem virksomheden møder eleverne en langrække medarbejdere – både i administrationen og produktionen. Flere af dem har gået gymnasievejen for siden at fortryde og skifte til en erhvervsuddannelse. Og det er netop en af Lars Broes pointer, at man skal tænke sig godt om, når man vælger uddannelsesretning, for hvorfor vælge gymnasiet, hvis du brænder for noget andet, spørger han?

”Jeg synes det er vigtigt, at fortælle de her 8. klasser, at der findes flere veje at gå, når man skal vælge uddannelse. Jeg synes det er synd, hvis Lille Peter sidder tre år i gymnasiet, keder sig og måske kommer ud med et lavt karaktergennemsnit, som han ikke rigtig kan bruge til noget, hvis en erhvervsuddannelse i grunden, havde været en meget mere spændende og udfordrende vej for ham”.

Vigtigt, at de unge ser og oplever noget andet

Elevernes lærer, Annette Hjorth, fortæller at selvom størstedelen af eleverne planlægger at gå gymnasievejen, så er et besøg som dette alligevel vigtigt:

”Jeg tror nu alligevel, at eleverne har fået et nyttigt indblik i, hvad der foregår ude i verdenen og at der findes andre muligheder, end bare at gå i gymnasiet. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Direktør Lars Broe fortæller under besøgt om dannelse, og jeg tror faktisk det er meget vigtigt, at de unge også ser og oplever noget andet, end blot den lille snævre skoleverden, vi befinder os i til daglig. Og derfor er besøg som dette vigtigt, og det tror jeg også vi vil gentage hos et andet firma i en anden branche” siger hun.

Indblik i nye muligheder

Annette Hjorts elev Benjamin er en af dem, der endnu ikke har bestemt sig for uddannelse. For ham har besøget givet ham nyt indblik i de muligheder, der findes:

”Jeg synes det er ret fedt at komme ud og se noget helt andet – noget som jeg slet ikke havde overvejet som en mulig uddannelses, og hvor man faktisk kan komme ud på en arbejdsplads og tjene penge, mens du er lærling og uddanner dig. Vi har aldrig været på en fabrik før, så det hele har været nyt for os. Det har overrasket mig, hvor engagerede folk er i deres arbejde, og hvor meget de går op i, at opgaverne skal være færdige på et bestemt tidspunkt. Jeg tror godt, jeg kunne overveje at komme i lære et sted som her,” fortæller Benjamin.

Og Benjamin skal være mere end velkommen fortæller Lars Broe:

”Som det ser ud lige nu, så er det helt umuligt at skaffe lærlinge – og det selvom vi meget gerne vil trække både rustfrie smedelærlinge, industritekniker, elektrikerlærling og mange flere til.”

”Jeg håber, at vi gennem forløb som dem Tektanken arrangerer, og ved at vi eventuelt får noget mere erhvervspraktik ind i 8. og 9. klasse, kan trække flere lærling til. Og så kunne man måske se på de elever, der har svært ved at koncentrere sig og har meget fravær, dem kunne man måske motivere på ny ved at sende dem ud i praktik. Tilsvarende kunne vi måske lave et samarbejde med skolerne om at noget mere praktik i 10. klasse”, slutter Lars Broe.

Mange af elevernes fra 8. klasse fra Giersings Realskole i Odense havde aldrig været på en fabrik før, inden de i december besøgte Lars Broe Rustfri Stål A/S i december.

Andre nyheder

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).