Tænk, hvis Danmark blev førende nation inden for uddannelse i naturvidenskab og teknologi

De unge ved ikke, at de kan gøre en forskel med spændende opgaver inden for f.eks. klimasikring, ny medicin og kunstig intelligens. Men det kan de!

Lige nu arbejder kompetente mennesker fra undervisningsmiljøet på at formulere ”en national naturvidenskabsstrategi”. Strategien skal sikre, at naturvidenskab i højere grad bidrager til børn og unges almendannelse og til, at flere unge inspireres til at vælge uddannelser og karrierer inden for naturvidenskab og teknologi. 

Selvom optagelsestallene på disse uddannelser er begyndt at vise positive tendenser, så er det langt fra nok til at dække efterspørgslen. 

Især udfordring på it-området 

Der er behov for at tænke virkelighedsnært. Selvom vi allerede nu begynder at se denne tendens i folkeskolen med den åbne skole, er der stadig et godt stykke vej. Det er fortsat for få grundskoler og almene gymnasier, der fx arbejder med innovative opgaver i undervisningen baseret på cases fra virksomheder som i det ”virkelige” liv. 

Og det er ikke, fordi vi ønsker at bebrejde lærerne dette faktum. For mange har ingen erfaring fra erhvervslivet, ligesom de har begrænset viden om deres fags anvendelser derude. 

Lærernes faglige dannelse er formet på gymnasier, læreruddannelser og universiteter, hvor der traditionelt har været fokus på de klassiske videnskabsfag og kun i begrænset omfang på fagenes anvendelse i virksomheders praksis. Særligt inden for it-området er der en udfordring. 

Vi vil derfor opfordre til, at samarbejdet mellem grundskoler, gymnasier og virksomheder bliver et centralt indsatsområde i den nationale naturvidenskabsstrategi for undervisning. 

På safari til virksomheder 

I marts skal lærere i Herning Kommune på virksomhedssafari hos Danstoker, Herning Vand og Danish Crown m.fl. som led i et længere forløb. For flere lærere er det første gang, de besøger en virksomhed. Her får de en rundvisning og ser, hvordan deres fag bruges. 

Allerede efter de første safarier i Norddjurs og Viborg kommuner gik snakken lystigt i bussen på tværs af lærergruppen om, hvordan de kunne skrue nye, tværfaglige opgaveforløb sammen i samarbejde med virksomhederne. Skoler og virksomheder i 10 kommuner deltager i øvelsen, der har som specifikt mål at opkvalificere lærerne til at samarbejde med virksomheder. 

Som lærerne har mange unge heller aldrig besøgt en virksomhed. De unge ved ikke, at de kan gøre en forskel og derigennem få et dagligt kick ved at arbejde med spændende opgaver inden for fx klimasikring, ny medicin og kunstig intelligens; opgaver til gavn for den verden, hvis fremtid mange af dem er bekymrede for. 

Et afgørende samarbejdsforløb 

Mødet og dialogen med begejstrede medarbejdere på virksomhederne kan ikke erfares gennem Facebook og tv. Så også for de unge spiller virksomhedernes engagement i dem og deres fremtid en nøglerolle. 

Naturvidenskabernes Hus driver i fællesskab med 80 virksomheder og lige så mange folkeskoler og gymnasier det landsdækkende netværk for skolevirksomhedssamarbejde Jet-Net.dk. 

Evalueringer af disse samarbejder viser, at bare et enkelt samarbejdsforløb mellem en skole og en virksomhed kan ændre et ungt menneskes opfattelse af, hvilke uddannelses- og jobmuligheder der er inden for de naturvidenskabelige og teknologiske fag, og øge interessen for at vælge en tilsvarende uddannelse. 

Hvis vi kan drømme det 

Vi håber, at virksomhederne vil bakke op om strategien, som offentliggøres i foråret, med ledelses- og medarbejderengagement og viden. Vi drømmer om og arbejder på, at Danmark får skabt en kultur for skolevirksomhedssamarbejde og derved bliver den nation, som alle vender blikket mod, når det handler om at vende uddannelseskurver. 

Jørgen Mads Clausen, Danfoss | Mads Nipper, Grundfos | Allan Rasmussen, Coloplast | Claus Crone Fuglsang, Novozymes | Charlotte Mark, Microsoft | Steen Nielsen, Fremstillingsindustrien medlemmer af Erhvervspræsidiet i Naturvidenskabernes Hus 

Kontakt

Kontakt

Kontakt