Pæne karakterer til Girls’ Day in Science

1700 piger var med, da der 12. september blev holdt Girls’ Day in Science 2018 – og de melder meget positivt tilbage i deres evalueringer.

Flere end 1700 piger fra grundskolen og gymnasierne fik 12. september 2018 nyttig og inspirerende indsigt i uddannelses- og karrieremulighederne inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Det gjorde de på Girls’ Day in Science, hvor virksomheder over hele landet åbnede dørene og hvor eksempelvis kvindelige ingeniører, programmører og forskere gav karriereråd og fortalte om deres arbejde.

LYST TIL TEKNOLOGI OG NATURVIDENSKAB

At initiativet har positiv indflydelse på pigernes interesse for at vælge en fremtidig uddannelse inden for teknik og naturvidenskab, bekræfter evalueringen. Af de modtagne besvarelser angiver 48 procent, at dagen har givet dem yderligere lyst til en uddannelse inden for teknologi og naturvidenskab. Samtidig tilkendegiver 77 procent, at de følte sig inspireret af de kvinder, de mødte på dagen. Herudover angiver 84 procent, at de via Girls’ Day in Science har fået ny viden om jobmuligheder inden for IT, teknologi og naturvidenskab.

“Det er meget glædeligt, at pigerne oplever dagen som et spændende og motiverende initiativ, der giver dem indblik i, hvad en fremtidig karriere inden for teknologi og naturvidenskab kan. I evalueringerne tilkendegiver de i stor stil, at de oplever, at undervisningen er mere spændende, når de ser, hvad fagene kan bruges til. Samtidig føler de sig inspireret af de medarbejdere, som de møder i virksomhederne. Pigernes tilbagemeldinger vidner dermed om, at samarbejdet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og science centre gør en forskel, når de åbner dørene på Girls’ Day in Science,” siger Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus.

KONKRET INDBLIK I OPGAVER, TEKNOLOGI OG UDDANNELSESKRAV

Flere end halvdelen af dem, der deltog i Girls’ Day in Science har besvaret evalueringen, og ud over nogle generelle spørgsmål, har de haft mulighed for at skrive individuelle kommentarer. Her angiver flere, at de fandt det meget positivt, at de fik indblik i, hvad virksomhederne helt konkret arbejder med, hvilken teknologi de anvender og i, hvilken uddannelse det helt konkret kræver – og som en af pigerne udtrykker det, “så var det rigtig fedt, at udføre en forberedt case, så man på egen krop kunne mærke, hvordan en udfordring i en virksomhed opstår, og hvordan man løser den”.

Udover pigerne, har også deres lærere evalueret dagen, og her er tilbagemeldingerne også meget positive. Blandt andet angiver 70 procent, at de har fået ny inspiration til deres undervisning samt, at de har fået ny viden om uddannelses- og jobmuligheder inden for teknologi og naturvidenskab (75 procent). 87 procent angivere endvidere, at de vil anbefale aktiviteten til deres kollegaer.

Girls’ Day in Science blev første gang afviklet i 2012 og har siden været en årlig tilbagevendende begivenhed. Idéen er, at inspirere flere piger til at tage en uddannelse inden for it, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler nemlig medarbejdere, og selvom pigerne er i overtal på de videregående uddannelser, er de i undertal på de tekniske og naturfaglige uddannelser.

STATISTIK FOR OPTAG PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2018 FORDELT PÅ KØN – UDVALGTE TAL I PROCENT:

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Kvinder Mænd
Det IT-faglige område 28 72
Det tekniske område 24 76
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i alt 59 41
Bacheloruddannelser Kvinder Mænd
Naturvidenskab 44 56
Teknisk videnskab 33 67
Bacheloruddannelser i alt 54 46

KildeUddannelses- og forskningsministeriets rapport over optag 2018. Rapport nr. 13.

NØGLETAL FRA EVALUERINGEN AF GIRLS’ DAY IN SCIENCE 2018

Eleverne svarer:

  • 90 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at undervisningen er mere spændende, når man ser, hvad fagene kan bruges til i virkeligheden
  • 77 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de følte sig inspireret af de medarbejdere, de mødte på dagen
  • 84 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de har fået ny viden om jobmuligheder
  • 48 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de har fået mere lyst til at job med teknologi og naturvidenskab i fremtiden

Lærerne svarer:

  • 70 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de har fået ny inspiration til deres undervisning
  • 75 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de har fået ny viden om uddannelses- og jobmuligheder med teknologi og naturvidenskab
  • 85 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at det er vigtigt at gøre en særlig indsats for, at flere piger får interesse for it, teknologi og naturvidenskab
  • 87 procent angiver, at de er helt enig eller enig i, at de vil anbefale kollegaer at deltage i aktiviteten

Kontakt

Kontakt