Girls’ Day in Science flytter pigers holding til STEM-job 

Evalueringen af Girls’ Day in Science viser, at kampagnen gør en forskel for rigtig mange af de piger, der deltager. Næsten halvdelen får mere lyst til et såkaldt STEM-job. Vi har undersøgt, hvad der kendetegner nogle af de arrangementer under Girls’ Day in Science, der har fået de bedste evalueringer.
Girls' Day in Science 2019 hos Hesehus

Science Day gør en forskel for rigtig mange af de piger, der deltager. Interessen for kampagnen er vokset markant, og det stiller krav til arrangørerne. Vi har undersøgt, hvad der kendetegner nogle af de arrangementer under Girls’ Day in Science, der har fået de bedste evalueringer.

Tallene fra evalueringen af den netop afviklede kampagne Girls’ Day in Science, hvor over 3200 piger fra grundskoler og gymnasier besøgte 61 virksomheder og institutioner over hele landet tegner et flot billede. 83 procent af pigerne angiver, at de har fået ny viden om deres fremtidige jobmuligheder, mens knap halvdelen (46 procent) har fået mere lyst til et job med teknologi og naturvidenskab i fremtiden.

Opbakningen til kampagnen har i år været større end nogensinde før, hvilket både gælder deltagelsen fra skoler og gymnasier, men også interessen fra de virksomheder, organisationer og institutioner, der som arrangører inviterer pigerne indenfor.

Det betyder noget for pigerne, at de oplever, hvad deres fag i skolen eller på gymnasiet kan bringe med sig af fremtidige jobmuligheder. Den holdning deler 92 procent, som mener, at undervisningen bliver mere spændende, når de oplever, hvad fagene kan bruges til i virkeligheden. Samtidig oplever 75 procent af pigerne at blive inspireret af de medarbejdere, de møder på dagen.

EN LANGSIGTET INDSATS

Girls’ Day in Science har med den store interesse og gode evaluering slået sig fast som en tilbagevendende kampagne, der med sit overordnede formål – at flere piger får øjnene op for mulighederne med en naturvidenskabelig og teknisk uddannelse – er kommet for at blive. Tektanken, der hører under Naturvidenskabernes Hus, står bag Girls’ Day in Science, og her udtrykker direktør Anders Dahlstrup stor begejstring over interessen for kampagnen:

”Det er fantastisk at se den enorme opbakning, som kampagnen har fået fra både skoler og virksomheder. Det sender et tydeligt signal om, at virksomhederne har taget ansvaret på sig. Det bliver taget seriøst, at vi er nødt til at gøre noget på både den korte og lange bane, hvis vi skal nå i mål med de krav, som fremtidens arbejdsmarked stiller. Flere unge, og meget gerne flere piger, på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser,” understreger Anders Dahlstrup.

TO VIRKSOMHEDER, EN UDDANNELSESINSTITUTION OG EN STYRELSE GØR ET STORT INDTRYK

I perioden op til Girls’ Day in Science bliver der fra arrangørernes side lagt et stort arbejde i at forberede dagen for pigerne. Antallet af besøgende piger hos den enkelte arrangør svinger meget, og kan være alt fra omkring 15 piger til flere hundrede. Pigerne kommer på dagen til at møde kvindelige medarbejdere og deltager derudover i en række workshops. De får typisk en rundvisning på arbejdspladsen, og flere arrangører tilbyder desuden forplejning.

Hesehus, Gibotech, DTU Risø og Erhvervsstyrelsen er nogle dem, der med deres arrangementer under Girls’ Day in Science har gjort størst indtryk på pigerne. Til alle fire arrangementer angiver 100 procent af pigerne, at Girls’ Day in Science har givet dem ny viden om fremtidige jobmuligheder. Samtidig angiver omkring tre ud af fire piger, at Girls’ Day in Science har givet dem mere lyst til et job inden for teknologi og naturvidenskab.

SJOVE OPGAVER OG INSPIRERENDE ROLLEMODELLER

Men hvad skal der egentlig til for at skabe et godt arrangement under Girls’ Day in Science? Det har vi undersøgt ved at læse pigernes individuelle kommentarer til de fire arrangementer igennem.

Følgende elementer gjorde Girls’ Day in Science til en god og lærerig dag:

 • Pigerne følte sig trygge og velkomne på arbejdspladsen
 • Pigerne blev mødt af imødekommende medarbejdere
 • Pigerne fik indblik i hverdagen på en arbejdsplads, der beskæftiger sig med naturvidenskab og teknologi
 • Pigerne havde en sjov dag, hvor de var meget aktive og lærte en masse
 • Pigerne fik mulighed for at løse spændende opgaver, som de lærte noget af
 • Dagen var tilrettelagt uden for mange oplæg, hvor pigerne skulle sidde stille

Generelt betyder det noget for pigerne, at de oplever nogle omgivelser og en arbejdsdag, som de kan se sig selv i. Også at de møder kvinder, som de kan spejle sig i. Det betyder noget, at dagen er tilrettelagt på en måde, hvor pigerne er aktive det meste af tiden. På den måde får de en god oplevelse med, hvad det vi sige at arbejde med de teknologiske og naturvidenskabelige fag.

PROGRAMMERING OG KODNING ER OGSÅ FOR PIGER

Hos webbureauet Hesehus, der scorede en af årets bedste evalueringer, fik de besøgende piger fra Tingløkkeskolen i Odense en forsmag på programmering og kodning. Under kyndig vejledning af projektleder Dzenita Hasic skulle de finde en løsning på et IT-problem.

Dzenita Hasic gav pigerne et indblik i hverdagen i virksomheden og fortalte derudover om sin vej dertil. Den dagsorden vakte stor begejstring blandt pigerne, hvilket glæder adm. direktør i Hesehus Lars Hedal:

”For os betyder et initiativ som Girls’ Day in Science rigtig meget, da det er med til at udbrede kendskabet til de spændende jobmuligheder, som IT-branchen har at byde på, og at det bestemt også er en branche og karrierevej for unge, tech-interesserede piger. Jeg havde selv fornøjelsen af at møde pigerne sidst på dagen, og det var super fedt at mærke den energi, spørgelyst og interesse for vores felt, som pigerne havde. At få beskeden om at vi fik en af de bedste evalueringer til Girls’ Day in Science betyder rigtig meget for os, da det forhåbentlig også betyder, at vi har vakt en endnu større interesse hos pigerne om at gå tech-vejen. Og hvem ved, måske vi er heldige at kunne byde nogle af dem velkommen her i Hesehus i fremtiden”, siger Lars Hedal.

Samtlige piger, der deltog i arrangementet i Hesehus, angiver, at de er blevet klogere på deres fremtidige jobmuligheder, mens hele 83 procent fået mere lyst til et job inden for naturvidenskab og teknologi. 14 piger deltog, og 12 svarede på evalueringen.

Fakta

Nøgletal fra evalueringen af Girls' day in science 2019

Eleverne svarer

 • 92 procent er enige eller helt enige i, at undervisningen er mere spændende, når man ser, hvad fagene kan bruges til i virkeligheden
 • 75 procent er enige eller helt enige i, at de er blevet inspireret af de medarbejdere, de mødte på dagen
 • 83 procent er enige eller helt enige, at de har fået ny viden om jobmuligheder
 • 46 procent er enige eller helt enige i, at de har fået mere lyst til et job med teknologi og naturvidenskab i fremtiden

Lærerne svarer

 • 73 procent er enige eller helt enige i, at de har fået ny inspiration til deres undervisning
 • 76 procent er enige eller helt enige i, at de har fået ny viden om uddannelses- og jobmuligheder med teknologi og naturvidenskab
 • 92 procent er enige eller helt enige i, at det er vigtigt at gøre en særlig indsats for, at flere piger får interesse for it, teknologi og naturvidenskab
 • 88 procent er enige eller helt enige i, at de vil anbefale kollegaer at deltage i Girls’ Day in Science

Evalueringen er udsendt i forbindelse med Girls’ Day in Science til alle fremmødte elever og lærere. I alt har 152 lærere og 1.314 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 40 blandt eleverne.

SÅDAN FANDT VI DE FIRE EKSEMPLER

Til arrangementerne hos Hesehus, Gibotech, DTU Risø og Erhvervsstyrelsen angiver 100 procent af pigerne, at Girls’ Day in Science har givet dem ny viden om fremtidige jobmuligheder.

Samtidig angiver omkring tre ud af fire piger, at Girls’ Day in Science har givet dem mere lyst til et job inden for teknologi og naturvidenskab.

Det placerer de fire arrangementer som de højest vurderede blandt pigerne.

Evalueringer med meget få besvarelser eller en meget lav svarprocent er valgt fra i opgørelsen.

Kontakt

Kontakt

Kontakt