At få sig selv foræret

Lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne har én fornem rolle; de skal give hver enkelt elev – uanset baggrund og kompetencer – redskaber og inspiration til at vælge den rette vej i livet.

Debatindlæg bragt på Kloge Hænder-kampagnedagen af Jørgen Mads Clausen, Danfoss | Mads Nipper, Grundfos | John Chubb, Sweco | Allan Rasmussen, Coloplast | Per Falholt, Novozymes | Steen Nielsen, Fremstillingsindustrien, alle i Naturvidenskabernes Hus’ erhvervspræsidie og netværk for skolevirksomhedssamarbejde. Læs hele debatindlægget på jyllands-posten.dk.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).